Skip to content

Aktywność

Licznik gatunków

Początkujący | MakeCode, Python | Przyciski, Wyświetlacz LED | Ekosystemy, Numer & wartość miejsca, Rośliny, Zmienne, Zwierzęta

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Użyj swojego BBC micro:bit, aby policzyć dwa różne gatunki roślin lub zwierząt na szkolnym placu zabaw, w ogrodzie lub w lokalnym parku. Dowiesz się o zmiennych i użyjesz przycisków micro:bita i wyświetlacza LED.

Te dwa filmy pokazują, co zrobisz i jak to zaprogrammować:

Jak to działa

 • Program używa zmiennych o nazwach „A” i „B” do przechowywania obliczanej liczby zwierząt lub roślin.
 • Zmienne przechowują liczby lub wartości, które mogą zmieniać się w programie.
 • Na początku programu, „A” i „B” są zerowane i na wyświetlaczu LED jest pokazywane zero. Zawsze powinieneś nadawać zmiennym wartości początkowe w programie komputerowym, takim jak ten.
 • Naciśnij przycisk A za każdym razem, gdy widzisz dane zwierzę lub roślinę, na przykład kaczkę, a za każdym razem jeden zostanie dodane do „A”.
 • Naciśnij przycisk B za każdym razem, gdy widzisz inną roślinę lub zwierzę, na przykład gęś, i za każdym razem jeden zostanie dodane do „B”.
 • Potrząśnij swoim micro:bitem, aby pokazać sumy na wyświetlaczu LED.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit (lub symulator MakeCode)
 • Edytor MakeCode
 • pakiet baterii (opcjonalny, ale zalecany)

Krok 2: Zakoduj to

1from microbit import *
2
3a = 0
4b = 0
5display.show(0)
6
7while True:
8  if button_a.is_pressed():
9    a += 1
10    display.scroll(a)
11  elif button_b.is_pressed():
12    b += 1
13    display.scroll(b)
14  if accelerometer.was_gesture('shake'):
15    display.scroll('A')
16    display.scroll(a)
17    sleep(1000)
18    display.clear()
19    sleep(2000)
20    display.scroll('B')
21    display.scroll(b)

Krok 3: Ulepsz to

 • Znajdź sposób na zresetowanie licznika, na przykład, naciskając przyciski A i B razem.
 • Utwórz graficzną reprezentację liczby policzonych zwierząt lub roślin, na przykład za pomocą kropek.
 • Pokaż ikony reprezentujące zwierzęta lub rośliny, lub odtwórz efekty dźwiękowe, gdy osiągniesz liczbę docelową.