Skip to content

Aktywność

Prosty alarm przy drzwiach

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Kompas, Przyciski, Wyświetlacz LED | Magnetyzm, Operatory relacji, Wybór

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Czy ktoś był w twoim pokoju? Z micro:bitem, zestawem baterii i magnesem możesz zrobić alarm, aby siebie przed podstępnymi szpiegami...

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Jak to działa

 • W tym projekcie wykonasz alarm do drzwi, który działa jak prawdziwy czujnik drzwi w domowym systemie bezpieczeństwa.
 • Twój micro:bit ma wbudowany kompas o nazwie magnetometr. Możesz użyć go do pomiaru pola magnetycznego Ziemi jako kompasu - lub wyczuć, jak silne pola magnetyczne są znacznie bliżej domu!
 • Umiesć magnes w rogu drzwi i micro:bit z programem alarmowym w pobliżu ościeżnicy drzwi, tak jak na filmie.
 • Program korzysta z kompasu w micro:bicie (magnetometeru) jako czujnika wejścia i pętli na zawsze , by mierzyć natężenie pola magnetycznego.
 • Używa selekcji (wyboru) i kiedy natężenie pola spada poniżej określonego poziomu (progu), na wyświetlaczu pojawia się zła twarz. Oznacza to, że magnes odsunął się od mikro:bita - kiedy drzwi zostały otwarte - więc ktoś mógł być w Twoim pokoju!
 • Naciśnięcie przycisku A powoduje wyświetlenie odczytu natężenia pola magnetycznego. Użyj tego, aby zdecydować, jakiego progu użyć, dokonując odczytów przy otwartych i zamkniętych drzwiach. W naszym przykładzie użyliśmy 200, ale zależy to od tego, jak silny jest twój magnes i czy w pobliżu znajdują się inne pola magnetyczne. Film z kodowaniem powyżej pokazuje, jak to zrobić.
 • Naciśnij przycisk A, aby wyczyścić złą twarz i zresetować alarm.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit
 • Edytor kodu online MakeCode
 • pakiet baterii
 • magnes
 • sposoby przymocowania do drzwi i ościeżnicy magnesu, micro:bita, i baterii

Krok 2: Zakoduj to

1# Python uses nanoteslas to measure magnetism.
2# Experiment with different numbers depending on the
3# strength of your magnet, which you can read by 
4# pressing button A.
5
6from microbit import *
7
8while True:
9  if button_a.was_pressed():
10    display.scroll(compass.get_field_strength())
11  if compass.get_field_strength() < 200000:
12    display.show(Image.ANGRY)

Krok 3: Ulepsz to

 • Dodaj głośnik i alarm dźwiękowy
 • Użyj zmiennej, aby liczyć, ile razy Twoje drzwi zostały otwarte – musisz dodać kod, aby wykryć, kiedy zostały otwarte izamknięte
 • Utwórz timer, aby mierzyć, jak długo drzwi były otwarte