Skip to content

Activiteit

Klimaatactie

Doel 13

Inleiding tot doelstelling 13 - Klimaatactie

Gebruik deze handleiding voor het introduceren van Global Goal 13, Klimaatactie aan uw studenten.

Wat is Global Goal 13?

Doelstelling 13 van Duurzame Ontwikkeling: Klimaatactie is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Je kunt meer weten over de doelstellingen in onze handleiding.

Doel 13 heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen, inclusief het beperken van de vervuiling die de klimaatverandering veroorzaakt en het versterken van ons vermogen om de gevolgen van de klimaatverandering te weerstaan. zoals stormen en overstromingen in sommige gebieden en droogte in andere.

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering omvat zowel de opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door mensen, als de daaruit voortvloeiende verschuivingen in weerpatronen. Hoewel het klimaat op andere momenten in de geschiedenis van de aarde is veranderd, is het de eerste keer dat mensen het klimaat hebben doen veranderen.

Volgens de Verenigde Naties is “de klimaatverandering van invloed op elk land, op elk continent. Het verstoort de nationale economieën en beïnvloedt levens. De weerpatronen veranderen, de zeespiegel neemt toe en de weersomstandigheden worden extreem.”

Hoewel klimaatverandering een mondiaal probleem is, kunnen mensen in hun eigen leven actie ondernemen om dit te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld fietsen of wandelen in plaats van te rijden, voedsel kopen dat lokaal wordt verbouwd in plaats van in het buitenland en zonne-energie gebruiken. Dit alles draagt bij aan het verminderen van de vervuiling die leidt tot klimaatverandering.

Activiteiten

Hieronder staan enkele ideeën om Goal 13 tot leven te brengen voor je leerlingen. Ze werken als zelfstandige activiteiten of in volgorde als een volledig lesplan.

Activiteit 1: Jonge klimaat activisten

In deze activiteit leren studenten over activisten en de impact die ze kunnen hebben.

Lengte - 15 minuten

Bespreek de volgende vraag met uw leerlingen "Waar geeft je iets om?" Je wilt misschien eerst voorbeelden delen; bijv. je leerlingen, je school, je familie etc.

Deel vervolgens het woord Activist met leerlingen. Weten zij wat dit betekent? Leg uit dat een activist iemand is die zich bekommert om specifieke kwesties en campagnes om het probleem onder de aandacht te brengen of meer mensen ervan bewust te maken. Kunnen studenten denken aan activisten/campagnes die ze kennen?

Speel vervolgens de studenten de volgende video af.

 • Wat is de boodschap van de klimaatactivisten?
 • Wat denk je van die boodschap?
 • Wat kan je doen in je gemeenschap?

Activiteit 2: Hoe verandert de aarde?

In deze activiteit zullen leerlingen ontdekken hoe de aarde verandert met behulp van Google Earth time-lapse.

Lengte - 15 minuten

Activiteit 3: Hoe is de plaats waar ik woon veranderd?

In deze activiteit zullen leerlingen met behulp van Google Earth time-lapse ontdekken hoe de plaats waar ze wonen verandert.

Lengte - 15 minuten

Gebruik Google Earth Engine time-lapse om te begrijpen hoe uw lokale gebied is veranderd van 1984 tot 2018.

Typ de naam van uw dichtstbijzijnde stad in de zoekbalk. Als time-lapse niet beschikbaar is voor je dichtstbijzijnde stad, type dan de hoofdstad van je land in.

Bekijk de time-lapse om te zien hoe de stad is veranderd. Leerlingen kunnen dit als hulpmiddel gebruiken om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zie je? Hoe is de stad veranderd?
 • Is er meer of minder groene ruimte in jouw stad?
 • Zijn er meer huizen?
 • Zijn er meer wegen en verkeer?
 • Waarom zouden deze veranderingen hebben plaatsgevonden?
 • Zie je voordelen aan de manier waarop je stad is veranderd?
 • Zie je problemen als je stad blijft veranderen op deze manier?
 • Heeft je woonplaats iets gedaan om de klimaatverandering aan te pakken, zoals je kan zien? Bijvoorbeeld fietspaden om autovervuiling te verminderen, recyclingbakken, buitenparken

World's Largest Lesson

The activities are created by World's Largest Lesson