Skip to content

Aktivnost

Magična biljarska kugla

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Mjerač ubrzanja | Odabir, Randomizacija

1. korak: Napravi

Što je to?

Na svojem micro:bitu oživi klasičnu igračku iz 1950-ih i podesi ju na svoj način.

micro.bit koji se trese, a na LED zaslonu je prikazana kvačica, pokraj igračke u obliku magične biljarske kugle

Kako to radi

  • Magična biljarska kugla je igračka stvorena u SAD 1950-ih godina. Ima oblik velike biljarske kugle, a služi da joj postaviš neko pitanje, primjerice 'hoću li jednoga dana biti bogat i slavan?', protreseš ju i na prozorčiću se pokaže jedan od 20 mogućih odgovora. Odgovor može biti pozitivan, negativan - ili nešto između.
  • Ovaj program rekreira Magičnu biljarsku kuglu pomoću micro:bitovog brzinomjera, sposobnosti generiranja slučajnih brojeva i izlaza na LED zaslon tako da prikaže kvačicu za 'da', križić za 'ne' ili zbunjeno lice za 'možda'.
  • Program generira slučajni broj između 1 i 3, zatim koristi naredbe if... then... else... if... kako bi na temelju odabranog broja prikazao određeni simbol na zaslonu. Taj se postupak zove odabir.
  • Ako je broj 3, prikaže se kvačica za 'da'. Ako je broj 2, prikaže se križić za 'ne'.
  • Program ne mora provjeravati je li broj 1, jer ako nije ni 3 ni 2 onda mora biti 1, a u tom slučaju prikaže se 'zbunjeno' lice za 'nisam siguran.'

Što ti treba

  • micro:bit (ili MakeCode simulator)
  • Uređivač MakeCode ili Python
  • baterije (prema potrebi)
  • pitanja za micro:bit

2. korak: Kodiraj

3. korak: Unaprijedi