Skip to content

Aktivnost

Magična biljarska kugla

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Mjerač ubrzanja | Odabir, Randomizacija

1. korak: Napravi

Što je to?

Na svojem micro:bitu oživi klasičnu igračku iz 1950-ih i podesi ju na svoj način.

micro.bit koji se trese, a na LED zaslonu je prikazana kvačica, pokraj igračke u obliku magične biljarske kugle

Kako to radi

 • Magična biljarska kugla je igračka stvorena u SAD 1950-ih godina. Ima oblik velike biljarske kugle, a služi da joj postaviš neko pitanje, primjerice 'hoću li jednoga dana biti bogat i slavan?', protreseš ju i na prozorčiću se pokaže jedan od 20 mogućih odgovora. Odgovor može biti pozitivan, negativan - ili nešto između.
 • Ovaj program rekreira Magičnu biljarsku kuglu pomoću micro:bitovog brzinomjera, sposobnosti generiranja slučajnih brojeva i izlaza na LED zaslon tako da prikaže kvačicu za 'da', križić za 'ne' ili zbunjeno lice za 'možda'.
 • Program generira slučajni broj između 1 i 3, zatim koristi naredbe if... then... else... if... kako bi na temelju odabranog broja prikazao određeni simbol na zaslonu. Taj se postupak zove odabir.
 • Ako je broj 3, prikaže se kvačica za 'da'. Ako je broj 2, prikaže se križić za 'ne'.
 • Program ne mora provjeravati je li broj 1, jer ako nije ni 3 ni 2 onda mora biti 1, a u tom slučaju prikaže se 'zbunjeno' lice za 'nisam siguran.'

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • pitanja za micro:bit

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  if accelerometer.was_gesture('shake'):
6    number = random.randint(1, 3)
7    if number == 3:
8      display.show(Image.YES)
9    elif number == 2:
10      display.show(Image.NO)
11    else:
12      display.show(Image.MEH)

3. korak: Unaprijedi