Skip to content

Aktivnost

Dolazi sunce

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon | Predstavljanje

1. korak: Napravi

Što je to?

Napravi vlastitu ikonu sunca za micro:bit.

micro:bit na LED zaslonu prikazuje sunce koje sja

Kako to radi

 • Postoji mnogo slika ugrađenih u micro:bit, no ponekad poželiš dodati vlastitu sliku
 • Ovaj program kreira sliku sunca koristeći micro:bitov zaslon i njegovu mrežu od 5 x 5 LEDica.
 • Računala, telefoni i tableti prikazuju stvari i ideje kao sličice načinjene od manjeg broja točaka ili pixela, to su ikone ili emoji.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • papir na kvadratiće za crtanje vlastitih ideja (prema želji)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3while True:
4  display.show(Image(
5    "90909:"
6    "09990:"
7    "99999:"
8    "09990:"
9    "90909"))

3. korak: Unaprijedi

 • Nacrtaj vlastitu verziju sunca ili zvijezde ili mjeseca.
 • Napravi da se sunce pojavi ako pritisneš tipku A, a mjesec ako pritisneš B.
 • Upotrijebi petlju kako bi napravio da se sunce diže ili trepće.
 • Upotrijebi u Pythonu niz brojeva (ne samo 9) kako bi prikazao zrake sunca kako se stanjuju što su dalje od središta.