Skip to content

Aktivnost

Mjeritelj plijeska

Srednji | MakeCode, Python | LED zaslon, Mikrofon | Aritmetički operatori, Odabir, Senzori, Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Izmjerite koliko dugo pljesak - ili bilo koji glasan zvuk - traje služeći se tajmerom koji koristi mikrofon na novom micro:bit-u.

Uvod

Vodič za kodiranje

Što ćeš naučiti

 • Kako pokrenuti događaje kad su glasna i tiha mjerenja zvukova koji su snimljeni mikrofonom
 • Kako koristiti micro:bit-ov ugrađeni tajmer.
 • Kako postaviti prag za glasne i tihe zvukove

Kako to radi

 • Prilikom pokretanja programa prag za pokretanje glasnog zvuka je postavljen. Koristite veće brojeve brojeve kako bi bili potrebni glasniji zvukovi, a manje brojeve za tiše zvukove. Možete koristiti bilo koji broj između 0 i 255.
 • Varijabla pod nazivom start je postavljena na 0. To se koristi za praćenje kada je glasan zvuk započeo.
 • Kad mikrofon otkrije glasan zvuk, varijabla start je postavljena na micro:bit-ovo trenutno vrijeme rada i ikona je prikazana na LED zaslonu kako biste znali da je tajmer započeo odbrojavanje.
 • Vrijeme rada je mjera koliko dugo radi program na Vašem micro:bit-u u milisekundama (tisućinkama sekunde).
 • Kada glasan zvuk prestane, pokreće se funkcija za tihe zvukove.
 • Ako se već dogodio glasan zvuk, i tajmer je počeo, varijabla start će imat vrijednost veću od (>) 0. U tom slučaju varijabla pod nazivom time je postavljena na novo vrijeme rada minus vrijeme početka. Ovo nam govori koliko je bio dugačak glasan zvuk.
 • Zato što se vrijeme mjeri u milisekundama, program ga podijeli sa 1000 kako bi ga pretvorio u sekunde i prikazuje ga na LED zaslonu.

Što ti treba

 • micro:bit
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

3. korak: Unaprijedi

 • Eksperimentirajte sa različitim pragovima za tihe i glasne zvukove kako bi našao vrijednosti koje Vam najbolje odgovaraju.
 • Dodajte kod sa projekta zvukovnog bilježenja kako biste također mjerili koliko je plijesak bio glasan.