Skip to content

Aktivnost

Kucanje srca

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon | Animacija, Iteracije, Slijed

1. korak: Napravi

Što je to?

Prikaži kucanje srca na micro:bitu koristeći petlje za izradu animacije.

Ova dva videa prikazuju što ćeš napraviti i kojim kodom:

Uvod

Vodič za kodiranje

Kako to radi

 • Program na micro:bitovom LED zaslonu prikazuje srce koje kuca, koristeći dvije ugrađene slike, veće i manje srce.
 • Različite slike koje se prikazuju jedna za drugom stvaraju iluziju pokreta: srce koje se povećava i smanjuje.
 • Nakon svake slike program pauzira pola sekunde (500 milisekundi) prije prikazivanja sljedeće slike.
 • Animacija traje bez prestanka koristeći beskonačnu petlju: te dvije slike i pauza među njima ponavljaju se sve dok se micro:bit ne isključi.
 • Korištenje petlje za neku radnju jako je važno u programiranju: napravili smo animaciju koja će se izvoditi sve dok se micro:bit ne isključi, a za to smo koristili vrlo malo koda. To se još naziva iteracijom.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3while True:
4  display.show(Image.HEART)
5  sleep(500)
6  display.show(Image.HEART_SMALL)
7  sleep(500)
8
9

3. korak: Unaprijedi

 • Ubrzaj ili uspori kucanje srca tako da promijeniš vrijeme pauziranja.
 • Probaj animirati neke druge slike, primjerice romb ili kvadrat.
 • Napravi vlastitu animaciju slika koje si sam nacrtao.