Skip to content

Aktywność

Timer dotykowy

Średnio zaawansowany | MakeCode | Logo dotykowe, Wyświetlacz LED | Operatory arytmetyczne, Pomiary, Wejście/Wyjście, Zmienne

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Stwórz prosty timer używajc do tego czujnika logo dotykowe nowego micro:bita.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Czego się nauczysz

 • Jak użyć czujnika logo dotykowe w nowym micro:bicie, aby wywołać różne zdarzenia, kiedy je dotykasz i kiedy zwolniasz dotyk.
 • Jak używać zmiennych, działań matematycznych i zegara systemowego do pomiaru czasu
 • Jak konwertować jednostki (milisekundy na sekundy) za pomocą działań matematycznych

Jak to działa

 • Program mierzy czas jak długo trzymasz palec na złotym logo w nowym micro:bitcie
 • Micro:bit mierzy w milisekundach (tysięcznych sekundy), jak długo jest włączony Nazywa się to czasem pracy.
 • Blok 'na logo dotknięty' wyczuwa pierwsze dotknięcie logo. Pokazuje serce na wyświetlaczu LED i ustawia zmienną o nazwie start, aby zanotować bieżący czas pracy.
 • Blok 'na logo zwolniony' wyczuwa, kiedy zwolnisz dotyk z logo. Kod następnie odejmuje czas start od nowgo czasu pracy. Różnica pomiędzy czasem, kiedy zwolniasz dotyk, a czasem, kiedy je dotknąłeś jest całkowitym czasem, gdy trzymałeś palec na logo. Jest ona przechowywanya w zmiennej o nazwie czas (time).
 • Kod następnie konwertuje czas (time) z milisekund na sekundy, dzieląc go przez 1000 i pokazuje go na wyświetlaczu LED.
 • Blok 'na logo dotknięty' działa tylko, gdy po raz dotkniesz palcem logo, w przeciwieństwie do bloku 'na logo naciśnięty' użytego w projekcie Touch emotion badge, który zachowuje się jak przycisk A i B i uruchamia się tylko wtedy, gdy naciśniesz i puścisz przycisk.

Czego potrzebujesz

 • nowy micro:bit z dźwiękiem (lub symulatorem MakeCode)
 • edytor MakeCode
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Napisz program

Krok 3: Ulepsz to

 • Zmodyfikuj program, aby pojawiała się inna ikona lub Twój własny obrazek po dotknięciu logo.
 • Dodaj zmienną do śledzenia najdłuższego zarejestrowanego czasu.
 • Spraw, aby zegar był dokładniejszy poprzez użycie ułamków zamiast liczb całkowitych.