Skip to content

Aktywność

Gra ciepło-zimno

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Przyciski, Radio, Wyświetlacz LED | Komunikacja, Typy Danych

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Wykonaj tę zabawną grę dwuosobową używając funkcji radia BBC micro:bit.

Czego się nauczysz

Realizując ten projekt, dowiesz się o sieciach, o tym, w jaki sposób informacje są przesyłane między urządzeniami elektronicznymi drogą radiową oraz w jaki sposób komputery przechowują informacje w różnych typach danych, np. jak słowa są przechowywane w łańcuchach.

Jak to działa

 • To jest gra dla dwóch osób. Jedna osoba ukrywa obiekt i daje poszukującemu wskazówki: „gorąco”, gdy jest blisko obiektu, „chłodniej”, gdy odchodzi od obiektu i „cieplej”, gdy zbliża się do obiektu.
 • Zazwyczaj w tej grze krzyczy się „gorąco”, „chłodniej” i „cieplej”, ale w tej jej wersji te słowa są wysyłane przez radio z jednego micro:bita do drugiego i pojawiają się na wyświetlaczu LED.
 • Są dwa programy, jeden dla ukrywającego obiekt i jeden dla poszukującego.
 • Najpierw, każdy program ustawia grupę radiową na 47. Grupy są jak kanały, więc każdy micro:bit korzystający z tej samej grupy otrzyma wiadomość. Możesz użyć dowolnego numeru grupy od 0 do 255.
 • Ukrywający naciska przycisk A, aby wysłać komunikat „cieplej”, naciska przycisk B, aby wysłać komunikat „chłodniej” i naciska razem przyciski A i B, aby wysłać komunikat „gorąco”.
 • micro:bit może wysyłać wiadomości jako cyfry lub tekst. W tym projekcie używamy komunikatów tekstowych, więc upewnij się, że używasz bloków radiowych, które odwołują się do łańcuchów raczej nie liczb lub wartości.
 • W informatyce, łańcuch jest ciągiem znaków, którymi mogą być litery, cyfry, symbole i odstępy.
 • Gdy mikro:bit osoby poszukującej otrzyma komunikat radiowy, pokazuje otrzymany łańcuch na wyświetlaczu LED. Łańcuchy są również wyświetlane na micro:bicie osoby ukrywającej obiekt.

Czego potrzebujesz

 • 2 mikro:bity
 • Edytor MakeCode
 • pakiet baterii (zalecane)

Krok 2: Zakoduj to

Kod osoby ukrywającej

1# Imports go at the top
2from microbit import *
3import radio
4radio.config(group=47)
5radio.on()
6
7while True:
8  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
9      radio.send('HOT!')
10      display.scroll('HOT!')
11  elif button_a.is_pressed():
12    radio.send('warmer')
13    display.scroll('warmer')
14  elif button_b.is_pressed():
15    radio.send('colder')
16    display.scroll('colder')
17  sleep(100)

Kod osoby poszukującej

1# Imports go at the top
2from microbit import *
3import radio
4radio.config(group=47)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    display.scroll(message)
11  sleep(100)

Krok 3: Ulepsz to

 1. Edytuj program tak, aby pojawiały się inne słowa zamiast "gorąco", "chłodniej" i "cieplej". Na przykład możesz użyć słów "gorąco", "chłodniej" i "cieplej" w języku obcym, którego się uczysz.
 2. Dodaj efekty dźwiękowe do programu.
 3. Użyj tej gry ze stoperem lub licznikiem kroków, aby zobaczyć, jak szybko znalazłeś obiekt.