Skip to content

Activiteit

Vertel me een geheim

Gevorderd | MakeCode, Python | Knoppen, Radio | Communicatie, Radiogolven, Selectie

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Gebruik micro:bit's radio functie om vragen in het geheim te beantwoorden.

Twee mensen die geheimen delen met behulp van de micro:bit radio

Zo werkt het

 • Flash dit programma op twee micro:bits. jij en een vriend stellen elkaar een vraag met ja of nee als antwoord.
 • Druk op invoerknop A om 'ja' berichten te verzenden en op knop B om 'nee' berichten te verzenden. Een vinkje of kruis knippert een halve seconde op beide micro:bits LED display uitgangen.
 • Het programma maakt gebruik van radio voor het verzenden van je antwoord in het geheim - niemand (behalve je partner) kan het radio signaal horen.
 • Wanneer een radiobericht wordt ontvangen, gebruikt het programma selectie om het bericht te testen: als het ontvangen bericht gelijk is aan 'ja', dan toont het een vinkje op het LED display, maar als het bericht gelijk is aan 'nee' dan toont het een kruis.
 • Zorg ervoor dat het nummer van de radiogroep hetzelfde is op beide micro:bits - je kunt elk getal tussen 0 en 255 gebruiken.
 • Als velen van jullie dit programma op dezelfde plek gebruiken, moet je ervoor zorgen dat elk paar mensen zijn eigen radiogroepsnummer heeft.
 • Houd je radiogroep geheim als je niet wilt dat iemand aan je berichten snoept!

Benodigdheden

 • Twee micro:bits (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • batterijpakket (optioneel)
 • een vriend en een geheim om te delen!

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=7)
4radio.on()
5
6while True:
7  message = radio.receive()
8  if message:
9    if message == 'yes':
10      display.show(Image.YES)
11      sleep(500)
12      display.clear()
13    elif message == 'no':
14      display.show(Image.NO)
15      sleep(500)
16      display.clear()
17  if button_a.was_pressed():
18    radio.send('yes')
19    display.show(Image.YES)
20    sleep(500)
21    display.clear()
22  if button_b.was_pressed():
23    radio.send('no')
24    display.show(Image.NO)
25    sleep(500)
26    display.clear()
27

Stap 3: Verbeter het

 • Toon verschillende pictogrammen of berichten voor 'ja' en 'nee'.
 • Gebruik schudden, kantelen of knoppen A en B samen om andere antwoorden te verzenden, zoals 'misschien'.
 • Verander 'ja' en 'nee' naar 'dot' en 'dash' en stuur Morse code berichten.