Skip to content

Activiteit

Energie lichtmeter

Gevorderd | MakeCode, Python | Knoppen, LED scherm, Licht sensor | 13 Klimaat, Invoer/Uitvoer, Sensoren, Variabelen

Stap 1: Maak het

Wat is het?

Het eerste van drie projecten om meer te weten te komen over het energieverbruik in je huis of op school door te meten hoeveel licht je gebruikt.

Met deze lichtmeter kun je meten hoe de lichtniveaus om je heen variëren wanneer de lichten worden in- en uitgeschakeld en de beste locatie vinden om de lichttimer in het volgende project te plaatsen.

Wat je gaat leren

 • Hoe je metingen van de micro:bit-sensoren kunt nemen en deze in een variabele kunt opslaan, zodat je dezelfde meting herhaaldelijk kunt bekijken, zelfs nadat de omstandigheden zijn veranderd
 • Vind locaties voor het vastleggen van betrouwbare milieugegevens

Hoe het te gebruiken

 • Plaats de micro:bit met de lichten uitgeschakeld op de plaats waar je de lichtmeting wilt doen en druk op knop A.
 • Verplaats de micro:bit zodat je het display gemakkelijk kunt zien en druk op knop B om de licht niveau uitlezing te zien. Dit is een getal tussen 0 (donker) en 255 (het meest intense licht dat de micro:bit kan meten).
 • Je kunt nogmaals op B drukken als je niet zeker bent van de meting.
 • Schakel de verlichting in en voer een nieuwe meting uit door nogmaals op A te drukken en druk vervolgens op knop B om het nummer af te lezen.
 • Zoek een plaats waar er een groot verschil is tussen de aflezingen wanneer de lichten uit en aan zijn. Uit de buurt van een raam waar daglicht naar binnen kan komen, en dichter bij de elektrische lichtbron zou het beste zijn. Een kast zou ideaal zijn als deze voorzien is van elektrische verlichting.
 • Neem een paar metingen en vind het gemiddelde van de metingen wanneer het licht is ingeschakeld. Dit nummer heb je nodig voor het volgende project, de Energie licht timer.

Zo werkt het

 • Het programma gebruikt een variabele genaamd lezen om het lichtniveau op te slaan. Het stelt dit in aan het begin en telkens wanneer je op knop A drukt.
 • Het is een goed idee om de meetwaarde van de licht sensor op te slaan in een variabele, in plaats van deze meteen weer te geven, omdat je de meetwaarde dan steeds opnieuw kunt bekijken wanneer je deze opschrijft.
 • Het gebruik van een variabele betekent ook dat je een lichtmeting kunt doen op een plaats waar het moeilijk is om het display te zien en de lichtmeting op een handiger plaats kunt bekijken.

Benodigdheden

 • micro:bit (of MakeCode simulator)
 • MakeCode of Python editor
 • Batterij pakket (aanbevolen)

Step 2: Codeer het

1from microbit import *
2
3display.show('M')
4reading = display.read_light_level()
5sleep(100)
6
7while True:
8  if button_a.was_pressed():
9    # take a light measurement and store it
10    reading = display.read_light_level()
11    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
12    sleep(400)
13    display.show(Image.DIAMOND)
14    sleep(400+500)
15    display.show('M')
16
17  elif button_b.was_pressed():
18    # display the stored light measurement
19    display.clear()
20    display.scroll(reading)
21    sleep(500)
22    display.show('M')
23

Stap 3: Verbeter het

 • Pas de code aan om een gemiddelde waarde voor je te berekenen.
 • Voeg een tweede micro:bit en radiofunctionaliteit toe om lichtniveaus op afstand uit te lezen.
 • Als je toegang hebt tot een lichtmeter die de lichtniveaus in andere eenheden meet, vergelijk dan de meetwaarden van de micro:bit ermee.
 • Gebruik de uitlezingen van de lichtmeters om een timer te maken om bij te houden hoe lang de lichten nog branden.