BBC micro:bit Pins

The BBC micro:bit has 25 external connections on the edge connector of the board

BBC micro:bit jungčių schema ir jų funkcijos

 

BBC micro:bit turi 25 išorinius kontaktus ant plokštės krašto, jos vėliau vadinamos kaip 'jungtys'. Šios jungtys yra pilkoje zonoje dešinės pusės viršuje. Yra penkti penki dideli kontaktai, kurie yra kartu sujungti su skylėmis ant plokštės. Prie jų yra pavadinimai: 0, 1, 2, 3V ir GND. Tame pačiame krašte yra 20 mažų kontaktų, jie gali būti panaudoti prijungiant BBC micro:bit plokštę su kitomis plokštėmis.

Didžiosios jungtys

Jūs galite paprastai prijungti krokodilo gnybtus arba 4mm bananų jungtį prie šių 5 didelių jungčių.

Pirmosios trys jungtys, paženklintos 0, 1 ir 2 yra universalios, todėl jas gali panaudoti įvairiems uždaviniams. Jas dažniausiai vadina 'bendrosios paskirties įvesties ir išvesties jungtimis (sutrumpintai GPIO). Šios trys jungtys, taip pat turi galimybę skaityti analogines įtampas naudojant vadinamąjį analoginį-skaitmeninį keitiklį (ADC). Visos šios jungtys turi tą pačią funkciją:

 • 0: GPIO (general purpose digital input and output) with analogue to digital converter (ADC).
 • 1: GPIO su ADC
 • 2: GPIO su ADC

Kitos dvi didelės jungtys (3V ir GND) yra labai skirtingos!

Patarimas

Dėmesio! Jungtys paženklintos 3V ir GND yra susijusios su elektros energijos tiekimu. Jų negalima sujungti tarpusavyje (negalima užtrumpinti el. grandinės).

el. energijos šaltinis: jei prie BBC micro:bit yra pajungtas el. energijos tiekimas per USB arba akumuliatorių, tada 3V jungtį galite naudoti kaip el. energijos perdavimu į periferinius įrenginius.

 • 3V: 3 voltų įtampa. (1) elektros perdavimas: jei BBC mikro:bit turi pajungtą el. šaltinį iš USB arba iš akumuliatorius, tada 3V PIN kontaktą galite naudoti kaip el. energijos šaltinį išoriniams įrenginiams; (2) elektros šaltinis: jei BBC mikro:bit neturi prijungto el. šaltinio iš USB arba iš baterijos, tada BBC mikro:bit gali pasiimti sau el. energijos iš 3V kontake pajungto el. šaltinio.
 • GND: tai įtampos nulinis kontaktas, jis skirtas užbaigti elektros grandinę (kai naudojame kartu su 3V kontaktu)

Jei laikysite "GND" kontaktą su viena ranka, tai galėsite suprogramuoti BBC micro:bit, taip, kad jis pajaustu jūsų kitos rankos prisilietimą prie 0,1 arba 2 kontaktų. Tai suteikia jums tris papildomus mygtukus eksperimentavimui. Jūs galite tiesiog naudoti savo kūną uždarydami elektros grandinę.

Mažosios jungtys

There are 20 small pins numbered sequentially from 3-22 (these pins are not labelled on the BBC micro:bit, however, they are labelled in the picture above).

Skirtingai nuo trijų didelių jungčių, kurios yra skirtos išorės ryšiams naudoti, mažosios jungtys yra skirtos prijungti kitus komponentus prie BBC micro:bit plokštės. Pvz., Jungtis 3 (PIN 3) yra bendrai naudojamas su kai kuriais iš BBC micro:bit ekrano šviesos diodų, todėl jei naudojate ekrano slinkties pranešimus, jūs jau nebegalite šio PIN 3 kontakto panaudoti kitoms užduotims atlikti.

 • PIN 3: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 1 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių ir analoginių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 4: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 2 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių ir analoginių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 5: GPIO dalijasi su mygtuku A. Taip galite sukurti arba aptikti mygtuko "A" paspaudimą išorėje. Ši jungtis turi 'pull-up' rezistorių, o tai reiškia, kad pagal nutylėjimą šiame kontakte iškarto bus prijungta 3V įtampa. Kad sukeisti mygtuką A ant BBC micro:bit blokštės su išoriniu mygtuku, jums reikia prijungti vieną galą išorinio mygtuko prie PIN 5, o kitą galą išorinio mygtuko prijungti prie GND kontakto. Kai mygtukas yra nuspaustas, įtampa iš PIN 5 kontakto bus nukrauta į GND, taip bus sukurtas išorinio mygtuko spustelėjimo įvykis.
 • PIN 6: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 9 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 7: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 8 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 8: šis GPIO skirtas siųsti ir priimti skaitmeninius signalus.
 • PIN 9: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 7 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 10: GPIO dalijamasi su LED stulpeliu 3 iš LED ekrano; Kai LED ekranas yra išjungtas, ši jungtis gali būti naudojama skaitmeninių ir analoginių signalų įvedimui ir išvedimui.
 • PIN 11: GPIO dalijasi su mygtuku B. Taip galite sukurti arba aptikti mygtuko "B" paspaudimą išorėje.
 • PIN 12: šis GPIO skirtas siųsti ir priimti skaitmeninius signalus.
 • PIN 13: GPIO, tradiciškai naudojamas laikrodžio signalui (SCK) prijungiant su 3 gyslių laidu išorinį įrenginį. Duomenys tarp įrenginio perduodami naudojant ryšio protokolą (SPI).
 • PIN 14: GPIO, tradiciškai naudojamas signalo perdavimui tarp įrenginių iš Pagrindinio (Master) į Šalutinį (Slave) per SPI ryšio protokolą. Toks ryšys vadinasi MISO.
 • PIN 15: GPIO, tradiciškai naudojamas signalo perdavimui tarp įrenginių iš Šalutinį (Slave) į Pagrindinį (Master) per SPI ryšio protokolą. Toks ryšys vadinasi MOSI.
 • PIN 16: GPIO jungtis (tradiciškai taip pat naudojama SPI protokole kaip "Lusto pasirinkimo" funkcija).
 • PIN 17 ir 18: šios jungtys skirtos 3V įtampos tiekimui. Jos atlieka tokia pat funkcija, kaip ir didžioji 3V jungtis.
 • PIN 19 ir 20: skirti laikrodžio signalui (SCL) ir duomenų perdavimui (SDA) pagal protokolą I2C. I2C protokolas leidžia prijungti kelis įrenginius vienu metu prie to paties kontakto. Taip atsiranda galimybė siųsti/skaityti pranešimus tarp daug įrenginių. Micro:bit plokštės viduje yra pagreičio ir kompaso jutikliai. Jie prijungti naudojant I2C.
 • PIN 21 ir 22: šios jungtys yra prijungtos prie GND kontakto ir jokių kitų funkcijų neatlieka

Prisijungimas prie mažųjų jungčių

It is recommended that an edge connector be acquired to connect to the small pins, for example the Edge Connector from Kitronik.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.