Skip to content

Aktivnost

Štoperica na dodir

Srednji | MakeCode, Python | LED zaslon, Logo osjetljiv na dodir, Tipke | Aritmetički operatori, Booleova logika, Measurement, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Izradii pravu štopericu koristeći se novim microbitovim logo senzorom kao dodatnom tipkom.

Uvod

Vodič za kodiranje

Što ćeš naučiti

 • Kako u konkretnom projektu iskoristiti micro:bitov logo, odnosno senzor za dodir, kao dodatnu tipku
 • Kako mjeriti vrijeme koristeći varijable i matematičke operatore
 • Kako pretvarati mjerne jedinice (milisekunde u sekunde) koristeći matematičke operatore
 • Što je to Booleova varijabla i kako ih koristiti za upravljanje radom programa

Kako koristiti

 • Preuzmi program na novi micro:bit koji ima ugrađen zvučnik
 • Pritisni tipku A da pokreneš štopericu. Dok štoperica radi, na LED zaslonu se prikazuje animirano srce koje kuca.
 • Pritisni tipku B da zaustaviš štopericu. Možeš ju pokretati i zaustavljati koliko god hoćeš puta, a ona će zbrajati vremena, baš kao prava štoperica.
 • Pritisni zlatni logo na prednjoj strani micro:bita kako bi prikazao izmjereno vrijeme u milisekundama.
 • Pritisni tipku za resetiranje na stražnjoj strani micro:bita kako bi vrijeme vratio na nulu.

Kako to radi

 • Micro:bit prati vrijeme rada u milisekundama (tisućinkama sekunde). To se zove vrijeme rada.
 • Pritiskom tipke A, varijabla start postavlja se na trenutačno vrijeme rada.
 • Pritiskom tipke B, vrijednost varijable start oduzima se od novog vremena rada i tako se dobije vrijeme od pokretanja štoperice. Ova razlika dodaje se ukupnom vremenu koje je pohranjeno u varijabli vrijeme.
 • Pritiskom na logo program osjetljiv na dodir na LED zaslonu prikazuje se ukupno vrijeme. Vrijeme se pretvara u sekunde tako da se milisekunde (tisućinke sekunde) podijele s 1000. Program koristi operator dijeljenja integera da prikaže rezultat u cijelim brojevima (integerima).
 • Osim toga, program koristi i Booleovu varijablu radi kojom se upravlja izvođenjem. Booleove varijable mogu imati samo dvije vrijednosti: točno ili netočno. Ako je radi točno, štoperica je pokrenuta. Ako je radi netočno, štoperica nije pokrenuta ili je zaustavljena.
 • Ako je radi točno, petlja opetovano prikazuje animirano srce na LED zaslonu.
 • Tek kada je štoperica zaustavljena može se pritiskom na logo prikazati vrijeme, odnosno kada radi nije točno.
 • Kodirano je tako da se spriječe pogrešna očitanja; ako je štoperica pokrenuta, varijabla vrijeme može se promijeniti samo pritiskom tipke B, odnosno ako je radi točno.

Što ti treba

 • novi micro:bit sa zvukom (ili simulator u MakeCodeu)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2time = 0
3start = 0
4running = False
5
6while True:
7  if running:
8    display.show(Image.HEART)
9    sleep(300)
10    display.show(Image.HEART_SMALL)
11    sleep(300)
12  else:
13    display.show(Image.ASLEEP)
14  if button_a.was_pressed():
15    running = True
16    start = running_time()
17  if button_b.was_pressed():
18    if running:
19      time += running_time() - start
20    running = False
21  if pin_logo.is_touched():
22    if not running:
23      display.scroll(int(time/1000))

3. korak: Unaprijedi

 • Promijeni program tako da se vrijeme resetira potresanjem micro:bita.
 • Učini mjerač vremena preciznijim tako da upotrijebiš razlomke umjesto cijelih brojeva (integera).
 • Dodaj funkciju za trenutačno vrijeme tijekom rada štoperice tako se prikaže vrijeme svaki puta u trenutku kada dotakneš logo. Pazi da se to vrijeme ne pribraja ukupnom vremenu u varijabli vrijeme.