BBC micro:bit Pins

The BBC micro:bit has 25 external connections on the edge connector of the board

דיאגרמה סכמתית של המיקרוביט, הפונקציות והפינים שלו

 

למיקרוביט יש 25 חיבורים חיצוניים במחבר קצה הלוח שאותם אנו מכנים בשם "פינים". מחבר הקצה הוא האזור האפור בצד ימין של התמונה. ישנם חמשה פינים גדולים, המחוברים לחורים בלוח המתויגים ב: 0, 1, 2, 3V, ו- GND. ולאורך אותו קצה יש 20 פינים קטנים שבהם באפשרותך להשתמש בעת חיבור המיקרוביט למחבר קצה.

הפינים הגדולים

ניתן לחבר בקלות תניני קליפים או חיבורי בננה 4 מ"מ לחמשת הפינים הגדולים.

שלושת הראשונים, מסומנים ב -0, 1 ו- 2 גמישים ויכולים לשמש להרבה דברים שונים - מה שאומר שהם מכונים 'קלט ופלט מטרה כללית' (בקיצור: GPIO). לשלושת הפינים האלו יש גם את היכולת לקרוא את המתחים האנלוגיים באמצעות משהו שנקרא ממיר אנלוגי-לדיגיטלי (ADC). לשלושת הפינים יש את אותו השימוש:

 • 0: GPIO (general purpose digital input and output) with analogue to digital converter (ADC).
 • 1: GPIO (קלט פלט למטרה כללית) עם ממיר אנלוגי-לדיגיטלי (ADC).
 • 2: GPIO (קלט פלט למטרה כללית) עם ממיר אנלוגי-לדיגיטלי (ADC).

שני הפינים הגדולים האחרים (3V ו- GND) שונים מאוד!

רמז

זהירות! הפינים המסומנים 3V ו- GND קשורים לספק המתח של הלוח ואסור בהחלט לחבר אותם זה לזה!

כניסת מתח: אם המיקרוביט מופעל על ידי ה-USB או סוללות, אז אתה יכול להשתמש ביציאת ה 3V כ יציאת מתח להתקנים אחרים.

 • 3 וולט : 3 וולט יציאת מתח או כניסת מתח. (1) יציאת מתח: אם המיקרוביט מופעל על ידי ה-USB או סוללות,אתה יכול להשתמש בחיבור 3V כיציאת מתח לציוד היקפי; (2) כניסת מתח: אם המיקרוביט לא מופעל על ידי ה-USB או סוללות, אתה יכול להשתמש את הסיכה 3V ככניסת מתח כדי להפעיל את המיקרוביט
 • GND: משמש כדי להשלים את מעגל (נדרש בעת חיבור ה-3V)

אם אתה מחזיק את חיבור ה- 'GND' ביד אחת, באפשרותך לתכנת את המיקרוביט לזהות מגע בפינים 0 1 או 2 עם היד השנייה, נותן לך אפשרות לשלושה לחצנים נוספים להתנסות (השתמש בגוף שלך כדי להשלים את מעגל חשמלי).

הפינים הקטנים

There are 20 small pins numbered sequentially from 3-22 (these pins are not labelled on the BBC micro:bit, however, they are labelled in the picture above).

בניגוד לשלושת הפינים הגדולים המיועדים לחיבורים חיצוניים, חלק מהפינים הקטנים משמשים גם רכיבים אחרים בלוח של ה- micro:bit. לדוגמא, פין מספר 3 משמש גם למסך הלד של ה-micro:bit, כך שאם משתמשים במסך להצגת מסרים לא ניתן להשתמש גם בפין זה.

 • פין 3 GPIO משותף ל-LED Col 1 ממסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 4: GPIO משותף ל- LED Col 2 במסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 5 GPIO משותף לכפתור A. זה מאפשר לך לייצר תגובה או לזהות את כפתור A חיצונית. לפין זה יש pull-up resistor, מה שאומר כי ברירת המחדל שלו היא 3 וולט. כדי להחליף את כפתור A ב- BBC micro:bit עם כפתור חיצוני, חבר קצה אחד של הכפתור החיצוני לפין 5, ואת הקצה השני ל-GND. כאשר נלחץ על הכפתור המתח החשמלי בפין 5 יורד ל-0, מה שיוצר אירוע של לחיצת כפתור.
 • פין 6: GPIO משותף ל- LED Col 9 במסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 7: GPIO משותף ל-LED Col 8 במסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 8: GPIO מיועד, לשליחה וקבלה של מסרים דיגיטליים.
 • פין 9 GPIO משותף ל-LED Col 7 במסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 10 GPIO משותף ל-LED Col 3 במסך הלד; ניתן להשתמש גם לצורך ADC ו-digital I/O כאשר מסך הלד מכובה.
 • פין 11: GPIO משותף לכפתור B. זה מאפשר לך לייצר תגובה או לזהות את כפתור B חיצונית.
 • פין 12: GPIO מיועד, לשליחה וקבלה של מסרים דיגיטליים.
 • פין 13: GPIO משמש במקור למסר מסוג (serial clock (SCK, מתוך הממשק הטורי הפריפריאלי (SPI) בעל 3 כבלים.
 • פין 14: GPIO המשמש במקור למסר מסוג (Master In Slave Out (MISO, c ממשק הטורי הפריפריאלי (SPI).
 • פין 15: GPIO המשמש כמקובל ליציאה מהמאסטר החוצה או סלייב פנימה (MOSI) סיגנאל מהממשק הטורי הפריפריאלי (SPI).
 • פין 16: GPIO מיועד (משמש כמקובל גם לפונקציה של בחירת צ'יפ בממשק הטורי הפריפריאלי (SPI).
 • פינים 17 ו-18: מחוברים לאספקה של 3V.
 • פינים 19 ו-20: מוציא אל הפועל את ה- (clock signal (SCL וה-(data line (SDA מפרוטוקול התקשורת 12C. עם 12C, ניתן לחבר מספר התקנים לאותו אפיק ולשלוח /לקרוא מסרים ל/מ-CPU. מד התאוצה והמצפן מחוברים פנימית ל-I2C.
 • פינים 21-22: פינים אלו מחוברים ל-GND ולא משרתים מטרה אחרת

חיבור לפינים הקטנים

מומלץ לרכוש מחבר קצה כדי להתחבר לפינים הקטנים, לדוגמה מחבר קצה של Kitronik.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.