השתמש במיקרו:ביט ב 5 שלבים פשוטים

גלה כיצד להשתמש במיקרוביט ב 5 שלבים פשוטים! באפשרותך לתכנת את המיקרוביט באמצעות מחשב (מקינטוש, מחשבים, Chromebooks, לינוקס, כולל רספבריפאי) או במכשיר נייד.

Step 1: Connect it

חבר את המיקרוביט למחשב שלך באמצעות כבל מיקרו USB. המיקרוביט שלך יופיע במחשב ככונן הנקרא 'MICROBIT'. שים לב הוא לא דיסק USB רגיל!

Step 2: Program it

באפשרותך לתכנת את המיקרוביט באמצעות עורך MakeCode (אשר משתמשת בבלוקים), או פיתון (טקסטואלי).

עורך MakeCode

עורך MakeCode משתמש בגרירת בלוקים של קוד, והקוד נכתב בגאווהסקריפט ברקע. נסה ליצור את הדוגמא של הלב המהבהב!


עורך הפיתון

העורך פייתון מאפשר לקודד את ההמיקרוביט בשפת התכנות הפופולרית פייתון. נסה דוגמה זו, שבה מופיע לב מהבהב על המכשיר!

					
from microbit import *

while True:
	display.show(Image.HEART)
	sleep(20)
	display.show(Image.HEART_SMALL)
	sleep(20)
					
				

You can program your micro:bit from a mobile device using a number of different apps, including:

  • The micro:bit companion app, for iOS and Android
  • Swift Playgrounds, for iPad
  • The Windows 10 App, available on the Windows Store

Check out our mobile apps page to learn more about the apps available for micro:bit.

Step 3: Download it

Click the Download button in the editor. This will download a 'hex' file, which is a compact format of your program that your micro:bit can read. Once the hex file has downloaded, copy it to your micro:bit just like copying a file to a USB drive.


On Windows you can right click the downloaded .hex file and choose "Send To→MICROBIT."

using Send To context menu on Windows

On a Mac you can drag and drop the .hex to the MICROBIT drive.

Step 4: Play it

The micro:bit will pause and the yellow LED on the back of the micro:bit will blink while your code is programmed. Once that's finished the code will run automatically!

What cool stuff will you create? Your micro:bit can respond to the buttons, light, motion, and temperature. It can even send messages wirelessly to other micro:bits using the 'Radio' feature.

The MICROBIT drive will automatically eject and come back each time you program it, but your hex file will be gone. The micro:bit can only receive hex files and won't store anything else!


Check out the ideas page for more inspiration.

Step 5: Master it

This page shows you how to get started with micro:bit, but you can actually program the micro:bit in a number of different languages on a lot of different platforms. Head over to the Let's Code page to see the different languages, or check out the ideas page for some things you might like to try out.

Contact support to get more help with your micro:bit.

Coding the micro:bit from a phone or tablet

Using a mobile device? You can code the micro:bit from a phone or tablet using Bluetooth. Tap here to learn more and get started!

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.