Skip to content

Activitat

Joc de reacció

Expert | MakeCode, Python | Pantalla LED, Pins | Cos humà, Disseny de producte, Electricitat, Electrònica, Entrada/sortida, Iteració, Lògica booleana

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Fes un joc de reacció amb interruptors físics reals que pots colpejar tan fort com vulguis!

dos interruptors de pressió casolans connectats a pins micro:bit

Com funciona

 • Fes dos interruptors d'entrada físics amb cartró i paper d'alumini - similars als utilitzats al projecte d'"Alarma de detecció de pressió".
 • Connecta'ls als pins de la micro:bit com en la imatge – una tira de paper d'alumini de cada interruptor va al pin GND de la micro:bit, i l'altre es connecta al pin 1 o pin 2 segons si ets el jugador A o B. .
 • El programa espera un temps a l'atzar entre 1 i 5 segons, llavors mostra un cor en la sortida de la pantalla de leds.
 • No pots prémer el botó abans que s'encengui perquè utilitza la lògica booleana per evitar que ningú faci trampes! Les variables booleanes només poden tenir dos valors: True (Cert) o False (Fals). La variable "game started (el joc ha començat)" evita que cap dels jugadors premi el seu botó massa aviat comprovant només quin botó està premut mentre el joc ha començat.
 • Un "bucle infinit" manté el joc en marxa perquè pugueu seguir jugant.

Què necessites

 • 1 micro:bit
 • 4 cables amb pinces de cocodril
 • Una mica de cartró, paper d'alumini, cola i tisores

Pas 2: Programa-ho

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  gameStarted = False
6  sleep(random.randint(1000, 5000))
7  gameStarted = True
8  display.show(Image.HEART)
9  while gameStarted:
10    if pin1.is_touched():
11      display.show('A')
12      gameStarted = False
13    elif pin2.is_touched():
14      display.show('B')
15      gameStarted = False
16  sleep(3000)
17  display.clear()
18

Pas 3: Millora-ho

 • Fes servir variables per fer un seguiment de la puntuació de cada jugador
 • Afegeix un temporitzador per mostrar quant ràpida ha estat la reacció de cada jugador
 • Fes un seguiment de quin jugador té el temps de reacció més ràpid