Skip to content

Prvi koraci

Budi kreativan

Sad kad smo krenuli, s micro:bit možeš doista postati kreativan!

U ovom ćeš videu vidjeti kako će micro:bit's senzori i ostale značajke proširiti tvoju digitalnu kreativnost, a zatim možeš potražiti daljnju inspiraciju u ostalim projektima.

Projekti za unapređenje kreativnosti

Uoči nove mogućnosti uz korištenje hvataljki, metalne folije, kartona i radija!