micro:bit ගවේෂණය ආරම්භ කරන්න!

කෙටි කාලයකින් නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන්න

Click here to download our safety and quick start guide (PDF)

 

කේතනය කරමු!

 

සම්බන්ධ වී ජංගමව ක්‍රියා කරන්න