Power your imagination with code

javascript-editor

JavaScript blokkeditor

Micro:bit's new JavaScript editor makes it easy to program your micro:bit in Blocks and JavaScript, along with great new features like peer-to-peer radio. Powered by Makecode.

python-editor

Pythoneditor

Pythoneditor er perfekt for alle som ønsker å presse kodingsferdighetene sine videre. Et utvalg av kodebiter og en rekke forhåndsdefinerte bilder og musikk, gir deg en hjelpende hånd med koden din. Powered by the global Python Community.

Android and iOS apps

The micro:bit apps let you send code to your micro:bit wirelessly using Bluetooth. No leads needed! Learn more about using Android and iOS apps.