אפליקציות לטלפון חכם למיקרוביט

לשלוח קוד אל המיקרוביט שלך מהמכשיר הנייד שלך באמצעות Bluetooth, לא נדרש כבל! רק תוודא כי המיקרוביט שלך מופעל ובהישג יד של הטלפון או הטבלט והיישומון מופעל.

device sending code wirelessly to micro:bit

הורד את הישומון

הורדת הישומון הרשמי של מיקרוביט עבור אנדרואיד או iOS מאתר - app store.

google play store badge iOS app store badge

דרישת סף למכשיר צריך מערכת אנדרואיד 4.4 או iOS 8.2

התאמת הישומון במכשיר למיקרוביט

הצעד הבא הוא לחבר את הישומון שבמכשיר אל המיקרוביט, זה נקרא התאמה. הישומון מחפש אות מהמיקרוביט ושולח לו חזרה קוד אימות המתאם בין 2 המכשירים. מרגע זה שני המכשירים מתואמים בינהם ויכולים לתקשר(להעביר מידע) ביניהם. בישומון יש הוראות מפורתות איך לבצע את התיאום.

Android

iOS

If at any stage you reprogram your micro:bit using a USB cable, it will delete the secret code so you will need to repeat the pairing process. You'll also need to repeat if you use a different micro:bit.

Writing Code

Next you need to write some code. To create a new piece of code select Create Code from the app's homepage, choose an editor and write your code. There are lots of ideas to get you started on our site.

When your program is ready, the code editor has to compile the code to make a .hex file, which is a very compact form of your program that the micro:bit can read. In the editor select Compile and when the .hex file is ready, open it in the micro:bit app.

Sending code to the micro:bit

Finally you'll want to send the code to your micro:bit. This is called Flashing. Select Flash from the app, choose a program to transfer, then tap Flash and watch your ideas come to life on the micro:bit!

Handy information on using the apps

If you're working with multiple micro:bits or run into any issues, you may want to delete a previous pairing from your mobile device. To do this go to your Bluetooth settings, select the micro:bit and then choose to Forget this device.

To remove the pairing on the micro:bit, simply flash a new programme via USB.

If you’re flashing a file from your phone or tablet to your last used micro:bit you don’t have to connect again, the app will connect your device once you confirm which micro:bit you want to flash.

You can use the app offline with the Javascript Blocks Editor, as long as you have loaded the editor once when you have an internet connection.

Good stuff to know about working with Bluetooth

If you get an error when flashing the program, try entering pairing mode on the micro:bit and attempt to flash again.

Help and troubleshooting

For help with the apps and any other aspects of micro:bit, check out our Knowledgebase and our Bluetooth Troubleshooting Guide or submit a help request.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.