בעתיד, כל ילד יהיה ממציא

קרן החינוך מיקרוביט היא ארגון ללא כוונת רווח המאפשרת לילדים ברחבי העולם להיות יצירתיים באמצעות טכנולוגיות ולהשיג מיומנויות דיגיטליות בבית הספר, במועדונים וגם בבית.

הצוות

Zach Shelby CEO (Finland)

Jonny Austin CTO

Kavita Kapoor COO

Gareth James Chief of Education

Hal Speed Head of N. America (USA)

Pauline Marshall Project Manager

Emma SmartComms and Logistics

Howard Baker Education Researcher

Philip Meitiner International Programs

Jose Scodiero Latin America (Brazil)

David Whale Wizard

Matt Smith Web Tech Lead

Joe Finney Device Software Lead

Michael Sparks Senior Researcher

Carlos Pereira Atencio Software Engineer

Mark WilliamsTech Support Engineer

מועצת מנהלים ויועצים

Michelle Richmond Director, the IET

Stephen Pattison Director, ARM

Adam Leach Director, Nominet

Gareth Stockdale Director, BBC

השותפים הממנים שלנו

התעדכן על כל הדברים הקשורים למיקרוביט!