Tehdään tekniikan oppimisesta hauskaa!

Sopii kouluihin

Mirco:bit on tehty kouluystävälliseksi alusta alkaen. Varsinaisen koodauksen lisäksi micro:bit tarjoaa oppilaille hauskaa ja käytännönläheistä tekemistä.

Opetusmateriaalit

Sri Lanka

Ympäri maailmaa

Aloitimme vaatimattomasti Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, mutta nyt micro:bit on käytössä mm. Suomessa, Sri Lankassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa.

Micro:bit book project

Oppiaineiden rajat ylittäviä kokonaisuuksia

Koodaus ei ole pelkkää tietotekniikkaa! Micro:bit-projektit tukevat myös muiden aineiden, kuten fysiikan ja musiikin opiskelua.

Micro:bit in class

Kaikki koodaavat

Säätiömme on voittoa tavoittelematon. Pyrkimyksenämme on edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista sekä tarjota kaikille tasapuoliset mahdollisuudet siihen.

Tutkimustuloksia

Tieteellinen tutkimus antaa tukea micro:bitin kehitystyölle. Tähänastiset tulokset ovat erinomaisia. Yli miljoona micro:bittiä on jo toimitettu käyttäjilleen [BBC]:

  • 90% oppilaista sanoi havainneensa micro:bitin avulla, että kuka tahansa oppii koodaamaan.
  • 86% oppilaista sanoi, että micro:bitin ansiosta tietotekniikkan opiskelu tuntuu kiinnostavammalta kuin aikaisemmin.
  • Micro:bittiin tutustuminen lisäsi tyttöjen kiinnostusta tietotekniikkaan oppianeena 70 %:lla.
  • 85% opettajista oli sitä mieltä, että micro: bit tekee tietotekniikan opiskelusta hauskempaa.
  • Puolet micro:bittiä kokeilleista opettajista kertoi sen lisänneen itseluottamusta opettajana. Havainto koskee erityisesti niitä opettajia, jotka kokivat aiemmin epävarmuutta tietotekniikan opettamisesssa.
  • Sentance et al., “Creating cool stuff” – Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London

Opetusmateriaalit

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.