Impact and research findings

Micro:bit in class

Kaikki koodaavat

Säätiömme on voittoa tavoittelematon. Pyrkimyksenämme on edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista sekä tarjota kaikille tasapuoliset mahdollisuudet siihen.

Micro:bit book project

Oppiaineiden rajat ylittäviä kokonaisuuksia

Koodaus ei ole pelkkää tietotekniikkaa! Micro:bit-projektit tukevat myös muiden aineiden, kuten fysiikan ja musiikin opiskelua.

Sri Lanka

Ympäri maailmaa

Aloitimme vaatimattomasti Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, mutta nyt micro:bit on käytössä mm. Suomessa, Sri Lankassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa.

UK Research Findings

Tieteellinen tutkimus antaa tukea micro:bitin kehitystyölle. Tähänastiset tulokset ovat erinomaisia. Yli miljoona micro:bittiä on jo toimitettu käyttäjilleen [BBC]:

  • 90% oppilaista sanoi havainneensa micro:bitin avulla, että kuka tahansa oppii koodaamaan.
  • 86% oppilaista sanoi, että micro:bitin ansiosta tietotekniikkan opiskelu tuntuu kiinnostavammalta kuin aikaisemmin.
  • Micro:bittiin tutustuminen lisäsi tyttöjen kiinnostusta tietotekniikkaan oppianeena 70 %:lla.
  • 85% opettajista oli sitä mieltä, että micro: bit tekee tietotekniikan opiskelusta hauskempaa.
  • Puolet micro:bittiä kokeilleista opettajista kertoi sen lisänneen itseluottamusta opettajana. Havainto koskee erityisesti niitä opettajia, jotka kokivat aiemmin epävarmuutta tietotekniikan opettamisesssa.
  • Sentance et al., “Creating cool stuff” – Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London

You can find our more in the BBC press release. The Foundation is now working on a new UK study. If you got micro:bits in the the original project and would like to get involved please contact us.

Future Studies - Get Involved

We are continually working on new research and open to collaborating. Contact us via our normal channels if you would like more impact studies or would like to contribute.

Research

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.