Skip to content

Dechrau arni gyda micro:bit y BBC

Canllaw i athrawon ysgolion cynradd yng Nghymru sydd eisiau cychwyn arni gyda’r micro:bit. Byddwn yn cynnwys popeth sydd rhaid i chi wybod, o droi’r micro:bit ymlaen i yrru cod disgyblion i’r micro:bit.

Byddwn yn ateb eich cwestiynau ac yn dangos ble fedrwch ddarganfod adnoddau yr ydych angen i’ch helpu.

Os ydych yn addysgu cyfrifiadureg mewn ysgol gynradd ac eisiau cyflwyno cyfrifiadureg ffisegol am y tro cyntaf, mae’r sesiwn hon i chi.

Available dates