Gefeliciteerd met je verjaardag voor micro:bit SLUG

Gefeliciteerd met je verjaardag voor micro:bit SLUG

We zijn verheugd om mede te delen dat de micro:bit SLUG de verjaardag viert van hun eenjarig bestaan!

Gepositioneerd in Sri Lanka, SLUG is de snel groeiende groep van vrijwilligers van professionele organisaties en universiteiten met een gezamenlijke missie om de micro:bit te gebruiken als educatief gereedschap en om elke kind in het land te versterken.

In de afgelopen twaalf maanden hebben ze enkele opmerkelijke dingen bereikt: naast meer dan 300 vrijwilligers te hebben geworven en lands officiële micro:bit gemeenschap te zijn geworden, hebben ze ook …

  • Meer dan 3000 studenten bereikt en ruim 50 docenten opgeleid
  • Meer dan 100 bewustwordingssessies gehouden, evenals micro:bit ontdekkings dagen in 25 provincies
  • Meer dan 200 micro:bits, gratis weggegeven
  • 'Start Your micro:bit Adventure', een serie YouTube lessen gemaakt
  • Een speciale video serie gemaakt over de micro:bit, in samenwerking met Nensasa TV kanaal en het ministerie van onderwijs
  • Micro:bit Quick Start gidsen gemaakt in Sinhala en Tamil voor distributie naar 100 leraren
  • Microsoft MakeCode vertaald – en de micro:bit website vertaald! – naar Sinhala en Tamil
  • Een drietalig helpdesk gelanceerd, met het aanbieden van gratis micro: bits-ondersteuning

Dat is niet slecht voor slechts een jaar werk! Proficiat aan het team.

Om meer te weten te komen, bezoek microbitslug.org
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.