Kako izmjeriti temperaturu

Micro:bit ima ugrađeni senzor za temperaturu koji može otkriti trenutnu temperaturu uređaja u Fahrenheitima i Celzijusima. Očitanju temperature s uređaja potom se može pristupiti u MakeCodeu i Pythonu.

Micro:bitov senzor za temperaturu

Kako ga programirati

MakeCode


input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
	basic.showNumber(input.temperature())
})
		

Pročitaj dokument

Python


from microbit import *

while True:
  if accelerometer.was_gesture('shake'):
    display.scroll(temperature())
		

Pročitaj dokument

Kako to funkcionira

Micro:bit nema senzor za očitanje svoje temperature. Umjesto toga, temperatura uređaja zapravo je temperatura silikonske boje na glavnom procesoru. Budući da se procesor pri radu općenito ne zagrijava (radi se o jezgri ARM visoke učinkovitosti), temperatura je približna temperaturi u okolini.

Primjeri projekata

 • Ova je ideja programirana u MakeCodeu
 • Ova je ideja programirana u Pythonu

Izradi sondu za mjerenje temperature hrane

U ovoj će se jedinici učenici koristiti BBC micro:bitom kako bi razvili prototip za sondu koja mjeri temperaturu hrane i koja će upozoriti ljude kada je njihova hrana prehladna.
Pročitaj više vanjska poveznica

 • Ova je ideja programirana u MakeCodeu
 • Ova je ideja programirana u Pythonu

Očitanje temperature Hackster Makea

Do kraja ovoga projekta znat ćeš kako očitati temperaturu koristeći se BBC micro:bitom.
hackster.io vanjska poveznica

 • Ova je ideja programirana u MakeCodeu

Programiraj senzor za temperaturu koji radi kada ga protreseš

Ovaj se projekt koristi jednim od integriranih senzora i kontrolom pokreta za prikaz stvarne temperature.
Pročitaj više vanjska poveznica
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.