Izvodi na BBC micro:bitu

BBC micro:bit ima 25 vanjskih izvoda (pinova) na rubu kartice

Shematski dijagram BBC micro:bita i funkcije njegovih izvoda

 

BBC micro:bit ima 25 vanjskih spojeva na rubnom konektoru kartice, koje nazivamo izvodi (eng. pinovi). Rubni konektor je sivo područje na desnoj strani na slici gore. Ima pet velikih izvoda, koji su također povezani s rupicama u ploči označenima: 0, 1, 2, 3V i GND. Uz isti rub je 20 malih izvoda koje možeš koristiti pri uključivanju BBC micro:bita u rubni konektor.

Veliki izvodi

Možeš lako pričvrstiti 'krokodilke' ili 4-milimetarske 'banana-utikače' na tih pet velikih izvoda.

Prva tri, označena 0, 1 i 2 su fleksibilni i služe za mnogo različitih stvari – što znači da se često nazivaju 'ulazi i izlazi opće namjene' (eng. 'general purpose input and output’, skraćeno GPIO). Ta tri izvoda mogu 'čitati' analogni napon koristeći se takozvanim analogno-digitalnim pretvaračem (ADC). Svi imaju istu funkciju:

 • 0: GPIO (digitalni ulaz i izlaz opće namjene) s analogno-digitalnim pretvaračem (ADC).
 • 1: GPIO s ADC
 • 2: GPIO s ADC

Druga su dva velika izvoda (3V i GND) vrlo različita!

savjet

Pazi! Izvodi označeni s 3V i GND odnose se na napajanje ploče, i NIKAD se ne smiju međusobno spojiti.

ulaz: ako se BBC micro:bit napaja s USB-a ili s baterije, onda možeš koristiti izvod 3V kao izlaznu snagu za napajanje perifernih uređaja.

 • 3V: 3-voltna izlazna snaga ili napajanje. (1) izlazna snaga: ako se BBC micro:bit napaja preko USB -a ili baterije, možeš koristiti izvod 3V kao izlaznu snagu za napajanje perifernih uređaja; (2) ulaz / napajanje : ako se BBC micro:bit ne napaja preko USB-a ili baterije, možeš koristiti izvod 3V za napajanje BBC micro:bita
 • GND: uzemljuje se (masa) kako bi se formirao krug (potrebno kada se koristi izvod 3V)

Ako držiš izvod 'GND' jednom rukom, možeš programirati BBC micro:bit da otkrije kada dodiruješ izvode 0, 1 ili 2 svojom drugom rukom, što ti oslobađa tri tipke više za eksperimentiranje (jer tako se služiš vlastitim tijelom za zatvaranje strujnoga kruga).

Mali izvodi

Dvadeset je malih izvoda numeriranih u nizu od 3 do 22 (ti izvodi nisu označeni na BBC micro:bitu, međutim označeni su na slici gore).

Za razliku od tri velika izvoda, koja su predviđena da se koriste za vanjska spajanja, neki od malih se povezuju s drugim komponentama na ploči BBC micro:bita. Na primjer, izvod 3 se povezuje s nekim LED diodama na zaslonu BBC micro:bita, stoga ako upotrebljavaš zaslon za prikaz poruka, ne možeš koristiti i ovaj izvod.

 • izvod 3: GPIO povezan s LED Col 1 LED zaslona; može služiti za ADC i digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 4: GPIO povezan s LED Col 2 LED zaslona; može služiti za ADC i digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 5: GPIO povezan s tipkom A. To ti omogućuje aktivaciju ili detektiranje tipke "A" izvana. Ovaj izvod ima 'pull-up' otpornik, što znači da je 'po defaultu' napon na njemu 3V. Ako želiš tipku A na BBC micro:bitu zamijeniti vanjskom tipkom, spoji jedan kraj vanjske tipke na izvod 5, a drugi kraj na GND. Kada se tipka pritisne, napon na izvodu 5 se smanji na 0, što proizvede klik tipke.
 • izvod 6: GPIO povezan s LED Col 9 LED zaslona; može služiti za digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 7: GPIO povezan s LED Col 8 LED zaslona: može služiti za digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 8: Namjenski GPIO, za slanje i očitavanje digitalnih signala.
 • izvod 9: GPIO povezan s LED Col 7 LED zaslona; može služiti za digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 10: GPIO povezan s LED Col 3 LED zaslona; može služiti za ADC i digitalni ulaz/izlaz kada je LED zaslon isključen.
 • izvod 11: GPIO povezan s tipkom B. To ti omogućuje aktivaciju ili detektiranje tipke "B" izvana.
 • izvod 12: Namjenski GPIO, za slanje i očitavanje digitalnih signala.
 • pin 13: GPIO koji se uobičajeno koristi za signal 'serial clock' (SCK) sabirnice 3-žičnog serijskog perifernog sučelja (SPI).
 • izvod 14: GPIO koji uobičajeno služi za 'Master In Slave Out' (MISO) signal SPI sabirnice.
 • izvod 15: GPIO koji se uobičajeno koristi za 'Master In Slave Out' (MISO) signal SPI sabirnice.
 • izvod 16: Namjenski GPIO (uobičajeno se također koristi za SPI funkciju 'Chip Select').
 • izvodi 17 i 18: povezani su na 3V poput velikog '3V' polja.
 • izvodi 19 i 20: implementiraju 'clock signal' (SCL) i podatkovnu liniju (SDA) I2C sabirnice komunikacijskog protokola. Pomoću I2C nekoliko uređaja može biti povezano na istu sabirnicu te slati/čitati poruke na CPU i iz njega. Mjerač ubrzanja i kompas interno su povezani na I2C.
 • izvodi 21 i 22: ti su izvodi spojeni žicom na izvod GND i nemaju drugu funkciju

Spajanje na male izvode

Za spajanje na male izvode preporučuje se nabaviti rubni konektor, na primjer Rubni konektor od Kitronika.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.