Kôdovi grešaka

Micro:bit koji ima grešku.

Tvoj micro:bit može naići na situaciju koja ga sprječava da pokrene tvoj kôd. Kada se to dogodi, na ekranu tvog micro:bita pojavit će se namrgođeno lice (vidi sliku), poslije čega će se prikazati broj greške.

Kad god se to dogodi, potrebno je:

  • Pritisnuti tipku Reset na poleđini uređaja za ponovno pokretanje programa
  • Ponovo učitati programski kôd na svoj micro:bit

Ako se problem ne riješi, molimo prijavite nam ga podnošenjem zahtjeva za podršku.

Brojevi grešaka

Slijedi popis s brojevima grešaka i njihovim značenjima:

  • 10: micro:bitova sabirnica I2C nije u funkciji. Uređaj je možda fizički oštećen. Podnesi zahtjev kako bismo ti pomogli.(MICROBIT_I2C_LOCKUP)
  • 20: Nema slobodne memorije na micro:bitu. Tvoj program je možda prekompleksan ili sadržava mnogo velikih varijabli. (MICROBIT_OOM)
  • 30: Otkriveno je oštećenje snopa u micro:bitu. Pokušaj učitati drugu .hex datoteku na svoj uređaj ili podnesi zahtjev za podršku za više pomoći. (MICROBIT_HEAP_ERROR)
  • 40: Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
  • 42: Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
  • 43: Došlo je do greške na micro:bitovoj radijskoj komponenti.
  • 98: Pojavljuje se u uređivaču JavaScript Blocks kada se pojavi greška u blokovima 'Control'. Pregledaj svoj kôd ili podnesi zahtjev za podršku.

Za dodatne brojeve grešaka molimo obratite se ovdje.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.