Kôdovi grešaka

micro:bitovi kôdovi grešaka i što znače

Micro:bit koji ima grešku.

Tvoj micro:bit može naići na situaciju koja ga sprječava da izvrši tvoj program. Kad se to dogodi, pojavit će se namrgođeno lice na ekranu tvog micro:bita iza kojeg će se prikazati broj greške.

Kad god se to dogodi, potrebno je:

  • Pritisni tipku Reset na poleđini uređaja za ponovno pokretanje programa.
  • Ponovo učitaj programski kôd na svoj micro:bit.

Ako problem i dalje postoji molimo prijavite ga nama.

Prijavi problem

Brojevi grešaka

Ovjde je popis s brojevima grešaka i njihovim značenjima:

Broje greške     Što to znači   
10 Micro:bitova sabirnica I2C ne radi. Uređaj može biti fizički oštećen.
20 Na micro:bitu nema slobodne memorije. Vaš program može biti previše složen ili sadržavati mnogo velikih varijabli. Pokušaj smanjiti svoj kôd tako da napraviš funkcije od velikih dijelova.
30 Pogreške otkrivene u micro:bitovoj velikoj memoriji ('heap') (memorija kojom se obično koristi za pohranu varijabli). Pokušaj učitati neku drugu datoteku .hex na svoj uređaj
40 Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
42 Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
43 Došlo je do greške na micro:bitovoj radijskoj komponenti.
50 Došlo je do greške na micro:bitovoj komponenti mjerača ubrzanja.
51 Došlo je do greške na micro:bitovoj komponenti mjerača ubrzanja.
98 Potvrda nije uspjela. Greška MakeCodea koja se javlja kada je uvjet u assert netočan.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.