Tehnički podaci i podaci usklađenosti za BBC micro:bit

Tehnički podatci

BBC micro:bit je oblikovan kao mikrokontroler s golom pločicom za djecu u dobi od 11 do 12 godina. Razvojni sustav mu je otvoren i omogućili smo ispravljanje pogrešaka ('debugging') tako da napredni korisnici mogu ispitivati uređaj.

Uređaj je prošao kroz veliko testiranje sigurnosti i sukladnosti prema sljedećim standardima:

Sigurnost

IEC 60950-1: 2005 (drugo izdanje) + sam 1:2009 + sam 2:2013

EMC

EN 55032: 2012

EN 55035: 2017

EN 55024: 2010

EN 55022:2010

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Radijski spektar

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 62479:2010

Ovaj je uređaj u skladu s Dijelom 15 FFC propisa. Djelovanje podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj može uzrokovati štetne interferencije, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene interferencije, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeno djelovanje.

Kemikalije

Ograničenja opasnih tvari (eng. kratica RoHS) 2011/65/EU Aneks II članak 4(1)

EN71-3:2013 + A1:2014 - Premještanje određenih elemenata.

Analiza 163 tvari s visokom koncentracijom (eng. kratica SVHC) na Listi kandidata za autorizaciju, povezano s Uredbom (EC) br. 1907/2006 kao što je objavljeno na internetskoj stranici Europske agencije za kemikalije (eng. kratica ECHA).

Bluetooth 4.0 logo, CE mark, WEEE symbol

Uređaj BBC micro:bit ima niskoenergetski Blutooth radio. Radio na uređaju radi na sljedećim frekvencijama:

Frekvencijski raspon: od 2402MHz do 2480MHz

Verzija Bluetootha: V4.0 niskoenergetski Bluetooth

EU Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti za micro:bit može se pregledavati i preuzeti sa sljedećih poveznica:

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.