Kôdovi grešaka

micro:bitovi kôdovi grešaka i što znače

Micro:bit koji ima grešku.

Tvoj micro:bit može naići na situaciju koja ga sprječava da izvrši tvoj program. Kad se to dogodi, pojavit će se namrgođeno lice na ekranu tvog micro:bita iza kojeg će se prikazati broj greške.

Kad god se to dogodi, potrebno je:

  • Pritisni tipku Reset na poleđini uređaja za ponovno pokretanje programa.
  • Ponovo učitaj programski kôd na svoj micro:bit.

Ako problem i dalje postoji molimo prijavite ga nama.

Prijavi problem

Ovjde je popis s brojevima grešaka i njihovim značenjima:

Hardverske greške

Broj greške Što to znači
10 Micro:bitova sabirnica I2C ne radi. Uređaj može biti fizički oštećen.
20 Na micro:bitu nema slobodne memorije. Vaš program može biti previše složen ili sadržavati mnogo velikih varijabli. Pokušaj smanjiti svoj kôd tako da napraviš funkcije od velikih dijelova.
30 Pogreške otkrivene u micro:bitovoj velikoj memoriji ('heap') (memorija kojom se obično koristi za pohranu varijabli). Pokušaj učitati neku drugu datoteku .hex na svoj uređaj
40 Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
42 Tvoj micro:bit ne može ispravno izvršiti programski kôd. Učitaj na njega drugu .hex datoteku, a zatim pokušaj ponovno pokrenuti svoj prethodni programski kôd.
43 Došlo je do greške na micro:bitovoj radijskoj komponenti.
50 Došlo je do greške na micro:bitovoj komponenti mjerača ubrzanja.
51 Došlo je do greške na micro:bitovoj komponenti mjerača ubrzanja.
98 Potvrda nije uspjela. Greška MakeCodea koja se javlja kada je uvjet u assert netočan.

Greške uređivača MakeCode

Pogrešni kôd generiran uređivačem MakeCode. Molimo da se bilo koja od tih grešaka nama prijavi ili, ako se znaš služiti Githubom, prijavi problem repozitoriju kôda.

Prijavi problem

Greške sakupljača smeća

Broj greške Što to znači
840 Pokazivač alokacije je null ili neispravan.
841 Greška u redoslijedu rada skupljača smeća.
843 Upis u VTable nije moguć.
844 Nemoguće alocirati GC za traženi broj bajtova.
846 Pogrešan put za alokaciju.
848 Pokazivač alokacije je izvan zaglavlja alokacije.
849 Pokazivač alokacije je prazan (null).

Greške u programskom pristupu

Broj greške Što to znači
901 Neispravan tip zaglavlja objekta.
902 Podaci objekta dulji su od definirane duljine.
903 Izbrisana je referenca na taj objekt i on više nije važeći.
904 Veličina objekta ne odgoara veličini definiranoj za taj tip objekta.
905 Vtable objekta nije ispravna ili ne postoji.
906 Interna greška resursa.
907 Nema navedenog uređaja.
909 Vrijednost argumenta je izvan granica ili je pogrešnog tipa ili formata.

Kodovi izvođenja JavaScripta

To se događa, primjerice, kad je statički tip x klasa c, kada dinamički tip x nije c, a ti želiš pristupiti polju nax ili pozvati metodu na x, tada ćeš dobiti neki od sljedećih kodova, ovisno o tipu dinamike za x.

Broj greške Što to znači
980 Kada vrijednost x nije definirana.
981 Kada vrijednost x bude true ili false.
982 Kad je x broj.
983 Kad je x niz znakova.
984 Kad je x neki tip objekta.
985 Kad je x funkcija.
989 Kad je x null.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.