Lekcija 3: Hod po vodu

U ovoj lekciji, koja je podijeljena na pola kako bi im se omogućilo da završe hod izvan nastavnog vremena, učenici planiraju kako da postignu svoj cilj i izrade kratku prezentaciju za školsku skupštinu kako bi se razvila svijest o tome kako žive djeca poput Ayshe.

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: računalni način razmišljanja: logičko rasuđivanje, rastavljanje na dijelove, apstrakcija, programiranje; senzori, korištenje različitih programa
 • Znanost: senzori
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Važnost redovite fizičke aktivnosti
 • Osobno, društveno i zdravstveno obrazovanje (eng. PSHE): U zdravu tijelu zdrav duh
 • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda
 • Matematika: procjena, računanje udaljenosti i vremena
 • Geografija: razumijevanje svijeta, pustinja, subsaharska Afrika, kartografija pomoću digitalnih alata

Vještine: Empatija, rješavanje problema, timski rad, dizajniranje, kreativno razmišljanje, prezentiranje

Predradnje

Pretpostavlja se da ste prvo završili Uvodnu lekciju o nezaraznim bolestima i Lekciju 1 i 2 iz aktivnosti Hod po vodu.

Uvod

U ovoj lekciji, koja je podijeljena na pola kako bi im se omogućilo da završe hod izvan nastavnog vremena, učenici planiraju kako da postignu svoj cilj i izrade kratku prezentaciju za školsku skupštinu kako bi se razvila svijest o tome kako žive djeca poput Ayshe. Pretpostavlja se da učenici posjeduju određeno znanje o korištenju digitalnih alata za kartografiju i prezentacijskih programa, ali prema potrebi lako možete dodijeliti dodatno vrijeme za te vještine.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Planiranje hoda

 • Podijelite učenike u male grupe i zamolite ih da surađuju u planiranju izvršenja ciljanih koraka koristeći se radnim listom ili proračunskom tablicom, prema vašem izboru (slajd 6)
 • Potaknite ih da se koriste digitalnim alatima kao što su Google Earth, Google Maps i razumnim procjenama kako bi planirali rute kojima mogu hodati i u svakom trenutku na njima biti sigurni (npr. područje oko škole ili školska dvorana u doba ručka, hodanje do škole ako je moguće, duga šetnja sa psom i članom obitelji itd.). Možete se odlučiti i za neke razredne šetnje ako za to ima prostora i vremena i možete ih zajednički planirati.

Planiranje prezentacije

 • Podijelite grupama primjerke scenarija planiranja prezentacije i objasnite da biste htjeli da isplaniraju kratku (maksimalno 3 minute) prezentaciju kako bi podigli svijest o djeci poput Ayshe i objasnili o čemu su učili. Možete od toga napraviti videozapis (film) ako imate potrebnu opremu.
 • Dajte im odgovarajuću količinu vremena za planiranje onoga što bi željeli uključiti u svoju prezentaciju (npr. objašnjenje 'vodenog tereta', opis zašto su izradili svoj mjerač koraka), završetak scenarija i organiziranje snimanja odgovarajućih slika (tj. sliku svake grupe tijekom hodanja, njihovih mjerača koraka itd.)
 • Možete im zadati kriterije, npr. maksimalno 5 slajdova, 4 slike, itd., i upotrijebite list za planiranje na slajdu 7.

Izazov hodanja

 • Osigurajte da većina učenika ima pristup pedometru i dajte im dogovorenu količinu vremena kako bi pratili svoje korake.
 • Ako želite, možete od njih zatražiti da prate kako su dovršili svoje koračanje na radnom listu ili u proračunskoj tablici i usporede stvarne udaljenosti i broj koraka sa svojim procjenama.
 • Raspravite o tome jesu li njihovi mjerači koraka bili učinkoviti i koje izmjene bi htjeli uključiti u budućnosti.

Izrada prezentacije

 • Nakon što učenici završe svoje hodanje, dajte im odgovarajuću količinu vremena kako bi usredotočeno dovršili svoju prezentaciju.
 • Zamolite grupe da međusobno pažljivo pročitaju prezentacije drugih učenika i dadu konstruktivne povratne informacije

Prezentacije

 • Zamolite grupe da održe svoje prezentacije. Za podizanje svijesti o problemu bilo bi idealno održati ih đacima nekog drugog razreda ili godišta.
 • Pozovite učenike da daju povratnu informaciju, a najuspješnijim prezentacijama i mjeračima koraka možete dodijeliti i svjedodžbe ili nagrade.

Zaključak lekcije

 • Pozovite učenike da kažu što su naučili iz ove aktivnosti i podsjetitite ih na mikro:bitov izazov (slajd 8) te da će u sljedećoj lekciji početi raditi na vlastitoj inovaciji.
 • Ako želite, prisjetite se s njima ishoda učenja sa slajda 9.

Proširenje / domaća zadaća

 • Učenici mogu ispuniti list za vrednovanje na slajdu 10.
 • Možete proširiti ovu temu na više načina, npr. podizanjem svijesti o korištenju vode u domu, o praćenju navika u hodanju, dodatnim učenjem o Etiopiji, pisanjem pisama za kampanju itd.

Diferencijacija

Podrška:

 • Pažljivo grupirajte učenike tako da svi budu uključeni i potaknite ih da doprinesu ovisno o svojim vještinama (možda mogu biti fotografi ili biti izvrsni u predstavljanju ostalima).

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

Pred učenike možete postaviti izazov da detaljno isplaniraju svoje hodanje pomoću sofisticiranijih alata te izrade i održe uvjerljivu i učinkovitu prezentaciju za podizanje svijesti.

Mogućnosti ocjenivanja:

 • Neformalna ocjena tijekom aktivnosti, prezentacije i ispitivanjem.
 • Formalnija ocjena radnih listova učenika, prezentacija i vrednovanja.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.