Uvod u izazov o sigurnosti

Ova lekcija upoznaje učenike s Globalnim izazovom: Sigurnosni izazov

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

Ova lekcija upoznaje učenike s Globalnim izazovom: Sigurnost. Učenici uče o ciljevima održivog razvoja UN-a, usredotočujući se na sigurnost i istražujući što sigurnost znači za njih i drugu djecu širom svijeta.

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: inovacije za rješavanje stvarnih problema u svijetu
 • Zemljopis, građanstvo, osobni, društveni i zdravstveni odgoj, znanost

Vještine

 • Istraživanje, sažimanje, kreativno razmišljanje, prezentiranje.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Što za tebe znači sigurnost?

 • Podijelite velike listove papira malim grupama učenika i zadajte im da izrade 'pauk' dijagram ili popis dok budu razmatrali što njima znači sigurnost u različitim područjima njihova života (slajd 5).
 • Pozovite učenike da podijele svoje ideje s razredom i raspravite sveobuhvatne teme koje se pojavljuju.

Sigurnost djece širom svijeta

 • Imajući na umu životne okolnosti i dob vaših učenika te kako se zadaci/poveznice mogu tome prilagoditi, objasnite im da će se u lekciji govoriti o tri područja sigurnosti za djecu širom svijeta.
 • Pokažite učenicima poveznice na slajdu 6 i pozovite ih da odaberu jedno područje koje će obraditi u grupama, odgovarajući na pitanja na slajdu 7. Objasnite da će predstaviti svoje istraživanje razredu (i da se mogu koristiti istraživanjem radnim listovima kako bi bilježili svoje ideje).

Rasprava u učionici

 • Pozovite grupe da predstave svoje rezultate istraživanja razredu imajući na umu glavne ciljeve učenja u svakom području.

Što se može učiniti?

 • Objasnite učenicima da postoji mnogo načina kojim Svjetska zdravstvena organizacija i vlade pokušavaju povećati sigurnost djece (primjeri na slajdu 8).
 • Pozovite učenike da razmisle/povežu/razmijene ideje o nastojanjima koja su im već poznata (npr. oglasi za sigurnost u prometu, smanjenje ograničenja brzine, zakoni o onečišćenju zraka i povećanje pomoći obiteljima).
 • Zamolite učenike da u malim grupama zapišu sve svoje ideje o tome kako bi se mogla povećati sigurnost djece u području koje su istražili (slajd 9) i potom o njima rasprave s razredom.

Uvod u micro:bit Globalni izazov.

 • Podsjetite učenike da ste najavili da će se usredotočiti na inovacije kako bi pomogli u suočavanju s tim izazovom.
 • Upoznajte učenike s izazovom (slajd 10) i objasnite da ćete se time baviti u idućoj lekciji. (Po želji učenicima možete dati da biraju između sigurnosti i nezaraznih bolest te se u tu svrhu možete koristiti i aktivnostima u 'Uvodu u izazov o nezaraznim bolestima').

Zaključak lekcije

 • Zamolite učenike da razmisle/povežu/objasne jednu stvar koju će zapamtiti s današnje lekcije o sigurnosti i podsjetite ih na ishode učenja na slajdu 11, ako želite.

Proširenje / domaća zadaća

 • Ovu aktivnost možete proširiti tako da zadate učenicima da prošire svoje područje istraživanja i naprave prezentaciju ili poster.
 • Mogli biste početi s radnim zidom za ovu temu koristeći se materijalima za prikaz.

Diferencijacija

Podrška:

Učenicima možete olakšati tako da ih podijelite u parove i pružite im nenametljivu pomoć.

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

Potaknite učenike da u grupnim aktivnostima poduzmu pomnije istraživanje i razmatranje ideja za potencijalna rješenja.

Mogućnosti ocjenivanja:

 • Formalna procjena, ako želite, pomoću radnih listova
 • Neformalno ocjenjivanje tijekom ispitivanja i grupnih aktivnosti.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.