Lekcija 3: Noćni senzor

U ovoj se lekciji učenici upoznaju s uređivačem MakeCode i programiraju algoritme Noćni senzor koje su napisali u prethodnoj lekciji.

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: Algoritmi (pseudokôd i dijagrami tokova), logičko razmišljanje, programiranje, ulazni i izlazni uređaji, iteracija, petlje, selekcija, varijable, testiranje i ispravljanje pogrešaka ('debugging')
 • Science: Dan i noć/Senzori
 • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda
 • Građanstvo: Cestovna sigurnost

Vještine:Dizajniranje, analiziranje, rješavanje problema, timski rad.

Background

Pretpostavlja se da ste prvo završili Lekciju 1 i 2 u aktivnosti Noćni senzor. Ova lekcija ne pretpostavlja nikakvo znanje o korištenju micro:bitom i može se prilagoditi ovisno o iskustvu vaših učenika.

Uvod

U ovoj se lekciji učenici upoznaju s MakeCodeom i programiraju algoritme za Noćni senzor koje su napisali u prethodnoj lekciji.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Uređivač MakeCode

 • Ako se vaši učenici nikada prije nisu koristili uređivačem MakeCode ili se trebaju podsjetiti, ukratko im pokažite sučelje prije nego što im date vremena da eksperimentiraju u parovima. Organizirajte u razredu aktivnost 'pokaži i ispričaj' u kojoj učenici govore o tome što su otkrili, osiguravajući tako da se istakne važnost redovitoga testiranja kôda.

Paralelno programiranje

 • Upoznajte učenike s pojmom paralelnoga programiranja (tj. programiranja u paru) ako se dosad nisu koristili njime (slajd 5), pozivajući ih da razmijene svoje ideje o tome zašto je to korisno. Neka odaberu prvotnog pokretača i navigatora, ali neka zamijene uloge tijekom programiranja.
 • Ovisno o njihovoj razini samopouzdanja možete zajedno, za demonstraciju, raditi na početnom dijelu algoritma prije nego što počnu raditi samostalno, ili ih pustite da odmah počnu sami. Možete postepeno napredovati od osnovne verzije (npr. slajd 6) do složenije npr. služeći se tipkom 'start' i 'stop' i zvukovima (slajd 7).
 • Možda ćete im trebati pokazati ili pomoći otkriti kako napraviti varijable, kao što je pokazano u primjeru kôda. Izbjegavajte davati učenicima da jednostavno kopiraju kôd.
 • Dok programiraju potaknite ih da zajedno rade na problemima (npr. koja je 'ispravna' razina mraka?), razmišljaju o tome zašto se program tako ponaša (logičko razmišljanje) te da redovito testiraju i zajedno ispravljaju pogreške ('debug') svoga kôda.
 • Ako naiđu na probleme, potaknite ih da rade s drugim parom kako bi riješili problem.

Snimke zaslona s primjerom kôda mogu se naći u slajdovima prezentacije o lekciji iznad ili možete preuzeti primjere .hex datoteka.

Testiranje i poboljšanje kôda

 • Kada parovi završe, pozovite ih da se udruže s drugim parom i objasne svoj kôd (slajd 8).
 • Potaknite ih na konstruktivnu povratnu informaciju i, ako je potrebno, dajte parovima vremena da poboljšaju svoj kôd.

Dijeljenje naučenog

 • Podijelite neke od programa kao razred i pozovite parove da kažu drugima što su naučili koristeći se pitanjima na slajdu 8 kao vodičem. Potaknite logičko razmišljanje o tome zašto su određeni blokovi najbolji, o različitim načinima kako program može biti napisan i zašto bi određeni pristup mogao biti 'najbolji'.
 • Istaknite upotrebu ulaznih i izlaznih uređaja, iteracija i petlji, selekcije i ostale terminologije po potrebi.
 • Raspravite s učenicima o uobičajenim pitanjima i na prikladan način istaknite ono najvažnije što su naučili.

Zaključak lekcije

 • Pozovite učenike da drugima iznesu svoje iskustvo u paralelnom programiranju.
 • Objasnite da će se u sljedećoj lekciji koristiti znanjem, razumijevanjem i vještinama koje su razvijali kroz zadnje 4 lekcije kako bi dizajnirali vlastitu inovaciju za rješavanje problema koji se odnosi na sigurnost za djecu. Podsjetite ih na izazov koristeći se slajdom 9.
 • Ako želite, poslužite se ishodima učenja za provjeru napretka i razumijevanja (slajd 10).

Proširenje / domaća zadaća

 • Potaknite učenike da dodaju nove značajke u Noćni senzor. Prvo mogu napisati algoritam, a potom dodati dodatni kôd.
 • Možete zatražiti da za domaću zadaću nastave raditi na nekoliko zamisli za vlastitu inovaciju dorađujući početne ideje svog tima iz Lekcije 1 ili da u cijelosti osmisle vlastitu.

Diferencijacija

Podrška:

 • Pažljivo razmotrite uparivanje i potaknite učenike da programiraju jednostavnu verziju Noćnog senzora (npr. slajd 6 ili jednostavnije, ovisno o njihovoj razini znanja). Možete također podijeliti ispisane verzije blokova kako bi učenici odredili redoslijed prije programiranja.

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

Pažljivo sastavite parove kako bi im i to bio izazov. Učenici mogu programirati dodatne elemente algoritama koje su planirali u prethodnoj lekciji i uključiti i druge značajke po svojoj želji. Možete ih izazvati da razmotre najučinkovitiji način pisanja programa i da detaljno objasne 'zašto'. Ako učenici žele, mogu se također koristiti nekim drugim uređivačem (npr. pythonom)

Mogućnosti ocjenivanja:

 • Možete zatražiti učenike da ispišu svoj kôd i zapišu bilješke u svrhu procjene ili da naprave snimku/videozapis na zaslonu u kojem raspravljaju o svom kôdu.
 • Neformalna ili formalnija ocjena programa i objašnjenja njihova kôda.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.