Lekcija 2: Noćni senzor

Ova je lekcija usmjerena na ključne koncepte rastavljanja na dijelove (eng. decomposition) i algoritme (pseudokôd i dijagrame tokova) zbog toga što učenici počinju izrađivati svoj primjer Noćnog senzora − nosivi uređaj koji vizualnim i zvučnim signalom podsjeća dijete da bude sigurno i primjetno kada padne noć.

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: Algoritmi (pseudokôd i dijagrami tokova), rastavljanje na dijelove, logičko razmišljanje, ispravljanje pogrešaka ('debugging)
 • Znanost: Dan i noć/Senzori
 • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda
 • Građanstvo: Cestovna sigurnost

Vještine:Dizajniranje, analiziranje, rješavanje problema, timski rad.

Background

Pretpostavlja se da ste prvo završili Lekciju 1 aktivnosti Noćni senzor.

Uvod

Ova je lekcija usmjerena na ključne koncepte rastavljanja na dijelove (eng. decomposition) i algoritme (pseudokôd i dijagrame tokova) zbog toga što učenici počinju izrađivati svoj primjer Noćnog senzora − nosivi uređaj koji vizualnim i zvučnim signalom podsjeća dijete da bude sigurno i primjetno kada padne noć.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Izrada algoritma

 • Ponovno ukažite učenicima na cilj/problem (slajd 6) te, ovisno o iskustvu učenika, neka u parovima ili zajedno napišu jednostavan algoritam za rješavanje problema (primjer na slajdu 7). Postavite pitanja kako biste testirali razumijevanje i potaknuli na diskusiju, poput:
 • hoće li to sadržavati dovoljno pojedinosti da netko isprogramira?
 • što bismo trebali učiniti da sadrži dovoljno pojedinosti?
 • koji su dijelovi dvosmisleni i kako bismo to mogli riješiti?
 • Istaknite da su upravo rastavili problem na manje dijelove i objasnite da će sada dizajnirati preciznije algoritme s više pojedinosti za svaki dio koristeći se pseudokôdom (slajd 8).

Algoritmi timova

 • Podijelite razred u timove i dajte im radne listove s algoritmom (idealno na papiru A3)
 • Objasnite da želite da napišu detaljan algoritam koristeći se pseudokôdom koji će netko moći precizno pratiti da bi napisao kôd za Noćni senzor. Možda će željeti podijeliti tim da napišu različite dijelove na drugom papiru prije nego što sve spoje. Jednostavan primjer je na slajdu 9, a napredniji, uključujući tipku 'start' i 'stop' te zvučni signali za 'on' i 'off' su na slajdu 10
 • Ovisno o prethodnom iskustvu, možda ćete trebati neko vrijeme da objasnite ulazne i izlazne uređaje (slajd 11) te iteraciju, petlje i selekciju (slajd 12).

Testiranje i poboljšanje algoritama

 • Uparite timove i zamolite ih da zamijene algoritme, testirajte ih i dajte povratnu informaciju drugom timu uspoređujući i ispravljajući pogreške, ako je potrebno.
 • Zajednički dođite do konačnog algoritma u učionici, osiguravajući odgovarajuću razinu pojedinosti i preciznosti, ovisno o iskustvu i mogućnostima vaših učenika, te razriješite bilo kakve pogreške u razumijevanju.

Dijagrami toka

 • Pozovite učenike da objasne zašto izrada algoritma dijagrama toka također može biti korisna uz pseudokôd ili umjesto njega (jer uz grafičku prezentaciju algoritma nekome može biti lakše pratiti i vidjeti točke odlučivanja).
 • Podsjetite učenike, po potrebi, na standardne simbole dijagrama toka (slajd 13) i dajte svakom timu veliki komad papira i bojice. Zamolite ih da naprave dijagram toka za algoritam, a potom da dijele, testiraju i ispravljaju pogreške u učionici (primjer osnovnog algoritma na slajdu 14).

Zaključak lekcije

 • Objasnite da će se u sljedećoj lekciji koristiti svojim algoritmima za programiranje sljedeće lekcije Noćnog senzora.
 • Postavite učenicima različita pitanja da testirate njihovo razumijevanje (prijedlozi na slajdu 15).
 • Ako želite, koristite se ishodima učenja za provjeru napretka i razumijevanja (slajd 16).

Proširenje/domaća zadaća

 • Učenici mogu voditi svoj dnevnik učenja i/ili radni zid ako se njime služe.
 • Učenici mogu napisati pseudokôd ili algoritme dijagrama toka za rješavanje svojih svakodnevnih problema na koje nailaze (na primjer, ustajanje iz kreveta, rješavanje domaće zadaće, odlučivanje o tome koji film pogledati, hranjenje kućnog ljubimca).

Diferencijacija

Podrška:

 • Pažljivo razmotrite način grupiranja kako biste osigurali da svi učenici mogu sudjelovati
 • Potaknite učenike da se usredotoče na pisanje jasnog, jednostavnog algoritma te im podijelite otisnutu i izrezanu verziju osnovnog algoritma da je pravilno slože.

Metoda 'stretch & challenge':

Učenicima se može dati izazov da uključe dodatne pojedinosti i elemente u svoj algoritam. Na primjer, mogu li uključiti tipke 'stop'/'start' i zvučne signale direktno u svoj algoritam i dijagram toka?

Mogućnosti procjene:

 • Neformalna procjena algoritama tima (pseudokôd i dijagrami tokova) i korištenje ispitivanja za procjenu razumijevanja i napretka tijekom lekcije i u zaključku lekcije.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.