Nastavni plan inovacije u nezaraznim bolestima

U ovoj lekciji učenici se koriste znanjem, razumijevanjem, vještinama i uvidom koji su razvili u Uvodnoj lekciji o nezaraznim bolestima i na primjerima inovacija kako bi dizajnirali i stvorili vlastitu inovaciju koja će se baviti rješavanjem svjetskoga problema nezaraznih bolesti u njihovim zajednicama

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: inovacije za rješavanje stvarnih problema u svijetu. Računalni način razmišljanja: algoritmi, rastavljanje na dijelove, apstrakcija, logičko razmišljanje, programiranje, uzorci, vrednovanje, ispravljanje pogrešaka ('debugging'), izrada prototipa, stvaranje, dizajniranje.
 • Zemljopis, građanstvo, matematika, osobni, društveni i zdravstveni odgoj, znanost, tjelesna i zdravstvena kultura.

Vještine: Dizajniranje, istraživanje, rješavanje problema, timski rad, kreativno razmišljanje, prezentiranje.

Predradnje

Pretpostavlja se da ste najprije obradili Uvodnu lekciju o nezaraznim bolestima i, po mogućnosti, niz lekcija koje učenike upoznaju s primjerima inovacija vezanih uz nezarazne bolesti (npr. Prijatelj dobre forme).

Uvod

U ovoj se lekciji učenici koriste znanjem, razumijevanjem, vještinama i uvidom koji su stekli u Uvodnoj lekciji o nezaraznim bolestima i na primjeru inovacije, kako bi sada dizajnirali i izradili vlastitu inovaciju koja će se baviti svjetskim problemom nezaraznih bolesti u njihovim zajednicama. Potrebno vrijeme će ovisiti o vašim učenicima, a zadaci su podijeljeni na 6 različitih dijelova: definiranje problema, dizajniranje, izrada prototipa, programiranje, vrednovanje i prezentiranje, vrednovanje i ulazak na natjecanje (pogledati prezentaciju ).

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Definiranje problema

 • Objasnite da su nezarazne bolesti velik problem te da će pomoći ako svoju inovaciju usmjere na jedno određeno područje. Njihov je prvi zadatak istražiti jedno određeno područje u sklopu teme i definirati problem koji žele riješiti (slajd 6).
 • Dajte učenicima dovoljno vremena da razmotre i istraže različita područja nezaraznih bolesti i usredotoče se na ono što ih zanima. Može vam pomoći izvrstan list s činjenicama na mrežnoj stranici WHO-a (slajd 7).
 • Nakon što su se odlučili za područje na koje se žele usredotočiti, pozovite učenike da dovrše slajd 3 svoje prezentacije, ako želite, te raspravite o njihovim područjima interesa kao razred

Projektiranje inovacije

 • Podsjetite učenike da je pred njima izazov da osmisle izvornu inovaciju pomoću micro:bita kako bi pridonijeli rješavanju problema i osvrnite se na kriterije za njihove inovacije (slajdovi 8 i 9).
 • Podijelite učenicima velike listove papira i dajte im dovoljno vremena da zapišu niz različitih ideja (u parovima kako bi pomogli jedan drugome ako rade pojedinačno), a zatim te ideje suzite te odaberite jednu za prototip.
 • Podijelite učenicima velike listove papira i dajte im dovoljno vremena da zapišu niz različitih ideja (u parovima kako bi pomogli jedan drugome ako rade pojedinačno), a zatim te ideje suzite te odaberite jednu za prototip.
 • Pozovite ih da dovrše slajd 4 svoje prezentacije i rasprave o tim inovacijama kao razred.

Izrada protipa:

 • Objasnite učenicima da postoje dva dijela zadatka vezanog uz izradu prototipa:
 • Izrada papirnatoga prototipa
 • Programiranje, testiranje i ispravljanje pogrešaka micro:bitova prototipa
 • Istaknite da je izrada prototipa jednostavan oblik apstrakcije - tj. osnovnoga prikaza koji uklanja nepotrebnu složenost.

Izrada papirnatoga prototipa

 • Prema potrebi objasnite što je prototip i pozovite učenike da razmisle/povežu/objasne zašto je izrada prototipa korisna (slajd 10). Postoji isto tako mnogo korisnih videozapisa o prototipovima, npr. ovdje .
 • Uvjerite se da učenici znaju zahtjeve svoga prototipa, a osobito da su svjesni da moraju napisati niz naredbi kako se njime koristiti (algoritam), kojim će se dalje služiti prilikom programiranja micro:bita (slajd 11).
 • Dajte im različite materijale prema želji, npr. papir, olovke, bojice, ljepljive papiriće, škare, ljepilo.
 • Nakon što učenici završe svoj prototip, dajte im dovoljno vremena da ga pokažu drugim osobama kako bi dobili povratnu informaciju i napravili potrebne preinake prije popunjavanja slajda 5 svoje prezentacije.
 • Provjerite jesu li učenici spremili svoj prototip i upute za ulazak na natjecanje.

Programiranje, testiranje i ispravljanje pogrešaka micro:bitova prototipa

 • Objasnite da će se sada koristiti papirnatim prototipom i uputama kako bi programirali i testirali prototip koji se koristi micro:bitom (slajd 12).
 • Podsjetite učenike na potrebu da redovito testiraju i ispravljaju pogreške u svome kôdu pomoću paralelnoga programiranja te po potrebi ponovite kako koristiti https://makecode.microbit.org.
 • Omogućite učenicima dovoljno vremena da programiraju, testiraju, isprave pogreške i dobiju povratne informacije za svoj micro:bitni prototip prije popunjavanja slajda 6 svoje prezentacije.
 • Naglasite da je važno logično razmišljati kako bi programirali svoj micro:bit i potaknite ih da uoče uzorke u kôdu kojim se služe.
 • Provjerite jesu li učenici preuzeli i spremili .hex datoteku za svoj ulazak na natjecanje.

Vrednovanje

 • Pozovite učenike da razmotre zašto je vrednovanje inovacije važno i ponovno se osvrnite na početne kriterije (slajd 13).
 • Dajte učenicima dovoljno vremena da ispune pitanja za vrednovanje (slajd 14) i dovrše slajd 7 svoje prezentacije.

Prezentiranje

Dajte učenicima vremena da dovrše svoje prezentacije (slajd 15) prije izložbe inovacija na kojoj će pokazati i objasniti svoju inovaciju razredu. Možete pozvati i ostale da pogledaju njihov rad i predati svjedodžbe i/ili nagrade ako želite.

Ulazak na natjecanje Globalni izazov

Pokažite učenicima kako se mogu uključiti na natjecanje (slajd 16).

Diferencijacija

Podrška:

Učenici mogu zatrebati dodatnu pomoć u odabiru prikladne inovacije, mogu imati koristi od rada u paru ili dodatne podrške te ih se može potaknuti da predstave svoj rad na način na koji to sami žele.

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

U svakoj se fazi učenike može poticati da pomnije razmisle, izrade rješenje koje zaista doprinosi rješavanju problema i pažljivo razmotre kako bi se njihov prototip trebao prilagoditi.

Mogućnosti ocjenivanja:

Možete ocijeniti svaki korak zasebno istodobno s formalnom ocjenom konačne inovacije i prezentacije.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.