Pregled stranice Volimo srca

U ovoj zabavnoj, kroskurikularnoj aktivnosti učenici istražuju o mjerenju otkucaja srca prije izrade i prezentiranja prototipa zaslona za mjerenje rada srca pomoću micro:bita.

Poveznice na nastavni plan i program:

  • Računalstvo: Računalni način razmišljanja: algoritmi, uzorci, rastavljanje na dijelove, apstrakcija, logičko razmišljanje, programiranje, iteracija, petlje, ispravljanje pogrešaka ('debugging'), vrednovanje, dizajniranje, izrada, prikupljanje, analiziranje i prezentiranje podataka, korištenje različitim softverima.
  • Znanost: Srce, provođenje istraživanja
  • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda
  • Tjelesna i zdravstvena kultura: Važnost redovite fizičke aktivnosti
  • Građanstvo: Zajednice, pitka voda
  • Osobno, društveno i zdravstveno obrazovanje (eng. PSHE): U zdravom tijelu zdrav duh
  • Matematika: Množenje, prosjeci

Vještine:

Istraživanje, analiziranje, prezentiranje, timski rad, rješavanje problema, kreativno razmišljanje.

Predradnje:

Pretpostavlja se da su učenici prvo završili uvodnu lekciju o izazovu s nezaraznim bolestima i da dovršavaju aktivnost Volimo srca kao ogledni materijal prije izrade njihove vlastite inovacije. Pretpostavlja se iskustvo iz računalnog načina razmišljanja, programiranja i softvera proračunskih tablica, a dodatno se vrijeme može prema potrebi lako omogućiti učenicima u ovim sekcijama.

Uvod

U ovoj zabavnoj, kroskurikularnoj aktivnosti učenici provode istraživanje o mjerenju otkucaja srca, a potom izrađuju i prezentiraju prototip zaslona za mjerenje rada srca pomoću micro:bita. Oni razvijaju osnovne koncepte računalnog načina razmišljanja, koriste se nizom različitih softvera i pišu učinkovite algoritme i kôdove koristeći se iteracijom, selekcijom i varijablama.

Vrijeme: 3 lekcije od 60 minuta

Kod: uređivač MakeCode

Uvod u izazov o prevenciji nezaraznih bolesti

Aktivnost dizajna inovacije o prevenciji nezaraznih bolesti

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.