Sažetak stranice Svjetleći kotači

U ovoj aktivnosti srednje razine učenici dizajniraju svjetlo treperavog kotača u svrhu poboljšanja cestovne sigurnosti za svog odabranog korisnika.

Poveznice na nastavni plan i program:

  • Računalstvo: algoritmi (pseudokôd), rastavljanje na dijelove, apstrakcija, logičko razmišljanje, uzorci, ulazni uređaji, izlazni uređaji, programiranje, iteracija, petlje, selekcija, varijable, ispravljanje pogrešaka ('debugging'), vrednovanje, dizajniranje, izrada.
  • Znanost: Dan i noć/Senzori
  • Građanstvo: Cestovna sigurnost
  • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda

Vještine:

Kreativno razmišljanje, rješavanje problema, timski rad, prezentiranje

Predradnje:

Pretpostavlja se da su učenici prvo završili uvodnu lekciju o izazovu sigrunosti i da dovršavaju aktivnost Svjetleći kotači kao ogledni materijal prije izrade vlastite inovacije o sigurnosti za globalni izazov. Pretpostavlja se da imaju neko iskustvo iz računalnog načina razmišljanja i dizajniranja algoritama te da su se koristili pseudokôdom i programiranjem pomoću iteracije, petlji, selekcije i varijabli. Lekcija se može završiti i kao uvodna, a po potrebi se može dopustiti i dodatno vrijeme ili se možete koristiti uvodnom aktivnošću Noćnog senzora, ako vam je tako draže.

Uvod

U ovoj aktivnosti srednje razine učenici dizajniraju svjetlo treperavog kotača u svrhu poboljšanja cestovne sigurnosti za svog odabranog korisnika. Primjer ih vodi kroz izradu svjetla za osobu u invalidskim kolicima koje je jednostavno za pričvršćivanje, a učenici se oslanjaju na svoju kreativnost za izradu vlastitoga fiktivnog korisnika i za dizajniranje svjetlećeg kotača kojim će se on moći koristiti. Uče osnove računalnog načina razmišljanja i koncepte dizajna proizvoda te se služe pseudokôdom, dijagramima tokova, iteracijom, petljama, selekcijom i varijablama.

Vrijeme: 3 lekcije od 60 minuta

Kod: uređivač MakeCode

Uvod u izazov o sigurnosti

Aktivnost dizajna inovacije o sigurnosti

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.