Pregled lekcije Fitness Friend

U ovoj uvodnoj aktivnosti učenici izrađuju nosivi uređaj ‘Fitness Friend’ (Prijatelj dobre forme) za slanje redovitoga podsjetnika o vježbanju.

Poveznice na nastavni plan i program:

  • Računalstvo: Algoritmi, rastavljanje na dijelove, logičko razmišljanje, programiranje, ulazni uređaji, izlazni uređaji, iteracija, petlje, ispravljanje pogrešaka ('debugging'), vrednovanje, dizajniranje, izrađivanje
  • Znanost: Srce
  • Tjelesna i zdravstvena kultura: Važnost redovite fizičke aktivnosti
  • Osobno, društveno i zdravstveno obrazovanje (eng. PSHE): U zdravom tijelu zdrav duh
  • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda

Vještine:

Kreativno razmišljanje, rješavanje problema, timski rad

Predradnje:

Pretpostavlja se da su učenici prvo završili uvodnu lekciju izazova o nezaraznim bolestima i rješavaju Fitness Friend kao ogledni materijal prije izrade vlastite inovacije. Ovo je uvodna aktivnost, stoga nije potrebno prethodno znanje o radu s micro:bitom.

Uvod

U ovoj uvodnoj aktivnosti učenici izrađuju nosivi uređaj ‘Fitness Friend’ (Prijatelj dobre forme) za slanje redovitoga podsjetnika o vježbanju. Ovisno o raspoloživom vremenu i mobilnosti, ovo može biti podsjetnik da se, jednostavno, krećete svakih 25 minuta (kao što pokazuje primjer) ili da radite nešto određeno poput 10 skokova ('jumping jacks') ili 10 podizanja ruku svaki sat.

Oni upoznaju temeljne koncepte računalnoga razmišljanja i upoznaju se sa psedukodom, dijagramima tijekova, iteracijom, petljama te ulaznim i izlaznim uređajima.

Vrijeme: 3 lekcije od 60 minuta

Kod: uređivač MakeCode

Uvod u izazov o nezaraznim bolestima (eng. kratica NCD)

Aktivnost dizajna inovacije o prevenciji nezaraznih bolesti

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.