Počeo projekt "JavaScript Blocks i micro:bit 200" u Japanu

Nastavnici u Japanu pripremaju se za uvođenje novog nacionalnog nastavnog plana i programa programiranja koji će se početi provoditi u 2019. godini. Nastavni će plan i program uvesti programiranje kao obvezatni dio obrazovanja u osnovnim školama te mu je cilj razviti novu generaciju digitalnih inovatora koji će potaknuti stvaranje japanskih tehnoloških rješenja budućnosti.

Kako bi podržali ovaj uzbudljivi razvoj, konzorcij Windows Digital Lifestyle – trgovačko društvo koje promiče digitalnu inovaciju – i vladin konzorcij Future Learning pokrenuli su projekt JavaScript Blocks i micro:bit 200. U projektu će do 200 osnovnih škola dobiti komplete koji sadrže micro:bitove i planove za lekcije temeljene na uređivaču Microsoft’s JavaScript blocks.

Besplatni će materijali biti dostupni školama koje žele pokrenuti programiranje prije promjene nastavnog plana i programa. Osigurani su planovi za 30 mjeseci praktičnih lekcija, ali škole također mogu sudjelovati sa svojim idejama ili planovima za lekcije koje će biti dodane u bazu materijala za nastavu. Svakoj će se školi, koja sudjeluje u projektu, dati 20 besplatnih micro:bitova za početak rada.

Prva škola koja je preuzela izazov bila je osnovna škola Chiba University Affiliated u kojoj je pomoću micro:bita proizvedeno svjetlo!

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.