Lebanon - Code workshops

The Social Survival Association

Učenje programiranja pomoću micro:bita u Libanonu

Udruga Social Survival je islamska udruga žena i djece. U središtu njihova rada jest vjera u važnost njihovih nastojanja te im je cilj pozitivno djelovati na društvo i podržati žene, obitelji i mlade:

Željeli smo ovoj skupini djece predstaviti micro:bit i programiranje temeljeno na blokovima. Djeca su veoma uživala u toj lekciji budući da u školama ne stječu takvo tehnološko obrazovanje. Čim smo im počeli objašnjavati nisu mogli dočekati da počnu programirati i na kraju su rezultati bili nevjerojatni.

  • Lekcija je trajala 3 sata
  • Sudjelovalo je 12 djece
  • Uživali su u lekciji i žele steći vještine napredne razine
Programiranje u Libanonu

Sve izjave

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.