Izradi sondu za mjerenje temperature hrane

Upotrijebi BBC micro:bitov programabilni sustav kako bi izradio funkcionalan prototip

Ovo je jedan od niza resursa koji potiču upotrebu BBC micro:bita u lekcijama iz dizajna i tehnologije.

Vrlo je važno da je hrana pripremljena ili kuhana na ispravnoj temperaturi. Prehladna hrana bi mogla prouzročiti trovanje hranom, a prevruća bi mogla izgorjeti. Sonda za mjerenje temperature može se upotrebljavati za provjeru prikladnosti temperature hrane.

U ovoj će se jedinici učenici koristiti BBC micro:bitom kako bi razvili prototip za sondu koja mjeri temperaturu hrane te koja će upozoriti ljude kada je njihova hrana prehladna.

Informacije o aktivnostima, bilješke za nastavnika i poveznice na nastavni plan i program

U ovoj će aktivnosti učenici razviti svoj sustav praćenja temperature pomoću BBC micro:bita.

Tablica aktivnosti uključuje bilješke za nastavnika, korisne internetske poveznice i poveznice (prema potrebi) na nacionalni nastavni plan i program u svakoj od četiri decentralizirane nacije: Engleskoj, Sjevernoj Irskoj, Škotskoj i Walesu.

Videozapis

Praćenje temperature − BBC micro:bitov video nadzor temperature.

Pogledaj na IET.tv-u

Preuzimanja

Preuzmi sve gore navedeno
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.