Tečaj F − Varijable 1 − Varijable s brojačem

Učenici rade programe koji uključuju stanja, varijable i kondicionale.

 • Computer science
 • variables
 • events
 • conditionals
Print lesson
 • Starosna dob 10+
 • 90 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

U ovoj ćeš se lekciji upoznati s varijablama. Varijabla je mjesto za spremanje informacija (brojeva, teksta, itd.) kako bi ih kasnije mogli dohvatiti. Koristimo se ovim spremljenim informacijama kako bismo ih prikazali ljudima ili donijeli odluke. U ovoj ćemo se lekciji koristiti varijablama kako bismo izradili brojač.

Varijable kojima ćemo se koristiti u ovoj lekciji bit će brojevi, ali u drugoj lekciji ovih serija, 'VARIJABLE I EMOCIJE', fokusiramo se na tekstualne ili 'string' varijable. Koristit ćemo se matematičkim operacijama za promjenu naših varijabli.

Jedna važna stvar za upamtiti kada se koristi varijablama je imenovanje svojih varijabli na smislen način. Na primjer, ako želiš spremiti broj košarkaških lopti koje ima tvoja škola, mogao bi nazvati svoju varijablu 'košarkaška lopta' ili 'broj-košarkaških-lopti'. Međutim, jednostavna varijabla poput 'x' se ne preporučuje. Slijedeći ovaj savjet razumijevanje tvog kôda i uočavanje problema bit će mnogo lakše.

U ovoj lekciji nije izričito pokriveno kako napraviti varijable i kako ih imenovati. Bilo bi mudro pokazati ovo učenicima prije nego što sami iskušaju ovu lekciju.

Naše micro:bit lekcije prilagođene su za primjenu znanja dobivenih iz Code.org CS Fundamentals (Code.org osnove računalne znanosti). Prije nego što učenici počnu s ovim lekcijama, potičemo ih da, kao preduvjet, prvo završe sve gradivo iz Osnova računalne znanosti. Učenici bi trebali biti upoznati s varijablama iz Code.org osnova računalne znanosti.

Učenicima i nastavnicima se izrazito preporučuje da prvo završe preduvjete u resursima u gornjoj lekciji.

Vodič za nastavnika

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnost

Ono što ćeš trebati

 • 1 − micro:bit
 • 1 − USB kabel
 • 1 − pakiranje AAA baterija (opcionalno)
 • 2 − AAA baterije (opcionalno)

Dokumentacija


basic.showNumber(1 - 1) 
basic.showNumber(1 + 1) 
basic.showNumber(1 * 1) 
basic.showNumber(1 / 1)
      

Matematičke operacije

Procijeni koje matematičke izraze trebaš


input.onButtonPressed(Button.A, () => { 

})

      

onButtonPressed

Pokreni upravitelja događaja ('event handler') (dio programa koji će se pokrenuti kada se nešto dogodi, kao kada je pritisnuta tipka)


basic.showNumber(0)
      

showNumber

Prikaži broj na LED zaslonu


let item = 0
item = 0
      

setItem

Upotrijebi znak jednakosti kako bi varijabla pohranila broj ii 'string' koji si naredio.

4 koraka

Vodič za vježbu

Za micro:bit ćemo napraviti online upute ili kôd. Potom, idi na: makecode.microbit.org


let count = 0 
input.onButtonPressed(Button.A, () => {   
  count = count + 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.B, () => {   
  count = count - 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.AB, () => { 

}) 
count = 0
    

Pokrećemo naš program s varijablom pod nazivom 'count'. Inicijaliziramo ili počinjemo računati postavljanjem na 0.

Ako pritisneš tipku A, broj će se povećati za 1.

Ako pritisneš tipku B, broj se smanjuje za 1.

Slijedi poveznicu do početnog kôda. Dodatni blokovi su na dnu kako bi ti pomogli za počneš

Početni kôd je dostupan ovdje.

NAPOMENA: Neiskorišteni blokovi na dnu kôda su namijenjeni za upotrebu u izazovima.

Izazovi

Početni kôd je dostupan ovdje.

Izazov 1

Kreiraj novu varijablu, nazovi je 'Adjustment', postavi je na 3 i stavi 'in the' u početni blok

Pogledaj kôd

let Adjustment = 0 
let count = 0 
input.onButtonPressed(Button.A, () => {   
  count = count + 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.B, () => {   
  count = count - 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.AB, () => { 

}) 
count = 0 
Adjustment = 3
     

Izazov 2

Umjesto postavljanja Broji (Count) +/- 1, postavi Broji do (Count to) +/- 'Adjustment'

Pogledaj kôd

let Adjustment = 0 
let count = 0 
input.onButtonPressed(Button.A, () => {   
  count = count + Adjustment   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.B, () => {   
  count = count - Adjustment   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.AB, () => { 

}) 
count = 0 
Adjustment = 3
     

Izazov 3

Koristi se tipkama A+B pritiskajući 'event handler' kako bi ponovno postavio brojanje, a potom ga prikaži.

Trik: Upotrijebi dodatne blokove koji su dodani kôdu na dnu.

Pogledaj kôd

let Adjustment = 0 
let count = 0 
input.onButtonPressed(Button.A, () => {   
  count = count + Adjustment   
  basic.showNumber(count) 
}) 
.onButtonPressed(Button.B, () => {   
  count = count - Adjustment   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.AB, () => {   
  count = 0   
  basic.showNumber(count) 
}) 
count = 0 
Adjustment = 3
     

Samostalna vježba

Kreiraj vlastitu varijablu u dijelu programa 'on start'. Promijeni vrijednost varijable u događaju 'on shake'. Budi spreman ispričati priču o ovoj varijabli i zašto se mijenja.

Primjer ‒ Moja varijabla se zove 'maraca'. Kada je protresem varijabla se smanjuje za 5. Ovo pokazuje kako se moja majka rastuži kada joj s maracom sviram na uho.

Kviz

Koristi ova pitanja kako bi se osvrnuo na originalni kôd koji ćeš pronaći ovdje.

let count = 0 
input.onButtonPressed(Button.A, () => {   
  count = count + 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.B, () => {   
  count = count - 1   
  basic.showNumber(count) 
}) 
input.onButtonPressed(Button.AB, () => { 

}) 
count = 0
    

Pitanje 1

Što je varijabla?

Prikaži odgovor

Odgovori mogu varirati, ali varijabla je mjesto na kojem možeš pohraniti i preuzeti podatke.

Pitanje 2

Što je pohranjeno u varijabli koja se zove 'count on start'? Zašto u ovom kôdu kreiramo varijablu koja broji?

Prikaži odgovor

'count' je 0 na početku. Rezultat se mijenja kada se tipke pritisnu, zato trebamo pohraniti vrijednost.

Pitanje 3

Koji je broj pohranjen u 'count' nakon pokretanja ovog kôda i jednog pritiska tipke A? Objasnite zašto si odabrao taj broj.

Prikaži odgovor

Tipku A pritisnemo samo jednom. Broj na zaslonu je jedan. Pritiskom tipke A broj jedan će dodati broju nula (1+0).

Pitanje 4

Koji je broj pohranjen u 'count' nakon pokretanja ovog kôda, jednog pritiska tipke A i dva pritiska tipke B? Objasnite zašto ste odabrali taj broj.

Prikaži odgovor

Tipku A pritisnemo samo jednom. Broj se poveća za 1. Potom dva pritiska tipke B oduzima za 2. Na ekranu će se prikazati -1 (0+1-2=-1).

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.