Aktivnost Smiley Buttons (emotikoni)

U ovoj aktivnosti nauči kako slati i primati podatke!

  • Get started
  • JavaScript Blocks
  • Radio
Print lesson
  • Starosna dob 8+
  • 30 minute
  • JavaScript Blocks

Uvod

Ovaj projekt upoznaje te sa slanjem podataka na micro:bitove i primanjem podataka od micro:bitova.

Vodič za nastavnika

Otvorite

Aktivnost

7 koraka

Prvi korak

Postavi blok on button pressed da pokrene kôd kada je pritisnuta tipka A.


Drugi korak

Postavi blok show leds unutar on button pressed za prikaz smileyja (smješka) na zaslonu.


Treći korak

Klikni Download za prebacivanje svog kôda na svoj micro:bit i pritisni tipku A.

Četvrti korak

Dodaj blokove on button pressed i show leds za prikaz namrgođenog lica kada je pritisnuta tipka B.


Peti korak

Klikni Download za prebacivanje svog kôda na svoj micro:bit i pokušaj pritisnuti tipku A ili B.

Šesti korak

Dodaj tajni način rada kada se zajedno pritisnu tipke A i B. U tom slučaju dodaj više blokova show leds kako bi napravio animaciju...


Sedmi korak

Klikni Download za transfer svog kôda na svoj micro:bit i pokaži prijateljima!

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

  • Pošalji tekstualnu poruku drugom micro:bitu.
  • Omogući korisniku da odabere sliku i pošalje je drugom micro:bitu
  • Omogući da treći micro:bit šalje i prima podatke

Nauči više

Aktivnost 'Kamen, škare, papir' uči te kako napraviti cool igru za micro:bit!

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.