Aktivnost Čarobnih 8

Napravi zabavnu igru s pitanjima u JavaScript Blocksu!

  • Get started
  • JavaScript Blocks
  • Random
  • Variables
  • Games
Print lesson
  • Starosna dob 8+
  • 30 minute
  • JavaScript Blocks

Uvod

Ovaj projekt uči korisnika kako napraviti igru s loptom Čarobnih 8 (Magic 8). Gotova igra omogućuje ti da postaviš pitanje micro:bitu, a on će odgovoriti nasumičnim odgovorom!

Vodič za nastavnike

Otvorite

Aktivnost

7 koraka

Prvi korak

Ovaj program oživotvoruje loptu "magic 8". On traži od korisnika da postavi pitanje i daje nasumičan odgovor.

Prvi korak je programirati uređaj tako da traži od korisnika da postavi pitanje. Na zaslonu se treba prikazati 'string', a to se postiže pomoću bloka “show string” koji se može pronaći u bloku izbornika osnovnih naredbi.


Povuci blok “show string” na radnu površinu i postavi ga unutar bloka “on start”. Klikni na tekst “hello!” i promijeni ga na “Ask a question!”


Sljdeći korak je prikazati broj "8" na zaslonu za prikaz logotipa lopte "magic 8". Koraci se opet ponavljaju.


Drugi korak

Sada kada program prikazuje “ask a question” i “8”, korisnik treba dobiti odgovor od micro:bita. To se postiže pomoću geste “Shake” kao inputa. U izborniku naredbi odaberi opciju “input” i odaberi blok “on shake” te ga povuci ga na radnu površinu.


Kada je na radnoj površini, blok "on" se može namjestiti na niz pokreta poput nagiba ulijevo ili udesno. Za ovaj projekt odabran je pokret "protresti".Micro:bitov zaslon najprije treba biti ažuriran koristeći se blokom “Clear”. Time će se izbrisati sav sadržaj koji se trenutno prikazuje na micro:bitu bez obzira na to radi li se o rečenici “Ask a question” ili o broju “8”. Blok “clear screen” nalazi se u opciji "basic" pod opcijom "More" u izborniku naredbi,. Povuci blok na radnu površinu i postavi ga unutar bloka “on shake”.


Treći korak

Sada kada je micro:bit programiran da reagira na pokret tresenja, sljedeći korak je kreirati varijablu koja će pohraniti nasumičan broj. Iz izbornika naredbi odaberi karticu “Variables” i klikni na “Make a Variable”.


Dijaloški okvir koji se pojavi potom će te tražiti da imenuješ svoju varijablu. U ovom primjeru ime je "Random"


Kada se micro:bit protrese želimo da se nasumični broj generira i pohrani u varijablu “Random”. Da bi se to postiglo, dodaj blok “Set item to” na radnu površinu.


Postavi blok “Set item to” ispod bloka “clear screen” i klikni na strelicu koja pokazuje prema dolje pored riječi "item". To će nam omogućiti da odaberemo varijablu nazvanu “Random” koja će odmah biti postavljena na "0" kada se micro:bit protrese.


Četvrti korak

Sada kada je varijabla postavljena na "0" kada se micro:bit protrese, trebamo joj dodijeliti nasumičan broj. Iz izbornika naredbi odaberi opciju “Math” i odaberi “pick random 0 to 4”


Povuci blok “pick random” na radnu površinu i pridruži ga bloku "set random”. Nasumičan broj između 0 i 1 dat će nam 3 potrebne opcije.


Peti korak

Sljedeći korak je dodavanje postupka odabira koristeći se izjavom IF koja se nalazi unutar opcije “Logic” u izborniku naredbi.


Povuci blok "IF" na radnu površinu i poveži ga tako da slijedi blok “random”. Dakle, ako se micro:bit protrese sve sa zaslona se briše, nasumični broj se generira i pohranjuje u varijablu “Random” − sada moramo postaviti što će se dogoditi za svaki od različitih uvjeta varijabli.


Budući da postoji više od 2 uvjeta unutar ovog izbora druga izjava koja je potrebna je “else if”. Ovo se postiže klikom na vrh bloka “if” i povlačenjem bloka “else if” na blok “if”.Potom trebamo popuniti izjavu IF kako bismo omogućili odabir. Iz opcije “logic” u izborniku naredbi odaberi blok “equals”.


Nakon što ga odabereš, povuci blok “equals” na blok izjave "IF".

Šesti korak

Kako bi se osiguralo da micro:bit temelji izjavu IF na nasumičnom broju, treba provjeriti vrijednost pohranjenu u varijabli “Random”. Varijabla “Random” može se odabrati iz opcija varijabli u izborniku naredbi.


Blok varijable "Random" nalazi se u bloku "equals" za testiranje logičke izjave IF. Ako varijabla "Random" sadrži "2", odabrana je prva opcija. U protivnom je odabrana druga opcija.


Da bi micro:bit mogao odabrati hoće li to biti druga ili treća opcija, izjava odabira treba biti udvostručena desnim klikom na blok “equals” i njegovim postavljanjem nakon dijela “else if” bloka "if".

Sedmi korak

Sada kada micro:bit ima 3 moguće opcije temeljene na nasumično generiranom broju, sljedeći korak je dati korisnicima odgovor na njihovo pitanje. To se postiže odabirom bloka “show string” iz izbornika osnovnih naredbi u izborniku naredbi i njegovim povlačenjem na radnu površinu.


Za svaki od dijelova “then” u bloku “If” potreban je blok “show string”. Povuci 3 iz izbornika ili jednom klikni desno na blok na radnoj površini kako bi ga duplicirao. Stringovi bi trebali biti izmijenjeni za “yes”, “no” i “I don’t know”.


Nakon što je odgovor generiran, u posljednjem dijelu programa treba programirati micro:bit da ponovo prikazuje broj “8”. Potreban je još jedan blok "show string" koji se postavlja nakon izjave “If”.


Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

  • Dodavanje dodatnih odgovora
  • Dodaj animaciju koja će uslijediti nakon pokreta tresenja

Nauči više

Aktivnost 'Trepereće srce' služi se LED diodama za prikaz slika na drugom micro:bitu pomoću "radijskih" blokova.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.