Mjerač ljubavi

U ovoj aktivnosti nauči kako se koristiti ulaznim izvodima (pinovima) uređaja!

  • Get started
  • JavaScript Blocks
  • Pins
  • Inputs
Print lesson
  • Starosna dob 8+
  • 30 minute
  • JavaScript Blocks

Uvod

Ovaj se projekt koristi ulaznim izvodima na micro:bitu za kontrolu outputa (izlaza) na LED zaslonu.

Vodič za nastavnika

Otvorite

Aktivnost

4 koraka

Prvi korak

Napravimo stroj MJERAČ LJUBAVI. Postavi blok on pin pressed da pokrene kôd kada se pritisne izvod P0.


Drugi korak

Pomoću blokova show number i pick random pokaži nasumični broj od 0 do 100 kada se pritisne izvod P0.


Treći korak

Prikaži na zaslonu "MJERAČ LJUBAVI" kada se micro:bit upali.


Četvrti korak

Klikni Download za prebacivanje svog kôda na svoj micro:bit. Jednom rukom drži izvod GND, a drugom pritisni izvod P0 za pokretanje ovog kôda.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

  • Omogućite učenicima pristup stvarnim komponentama kako bi izradili vlastite strujne krugove pomoću ulaznih izvoda; brojni primjer mogu se pronaći ovdje.

Nauči više

Aktivnost 'Smiley Buttons' koristi se blokom radijske frekvencije za slanje i primanje podataka između dva micro:bita.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.