Telefonska sekretarica

Započnite radom u JavaScript Blocksu s programom 'hello, world!'!

  • Get started
  • JavaScript Blocks
  • Algorithm
  • Code
Print lesson
  • Starosna dob 8+
  • 30 minute
  • JavaScript Blocks

Uvod

Prvi projekt s micro:bitom i uređivačem JavaScript Blocks. Ova lekcija je uvod u micro:bit. Usmjerena je na osnovni tekstualni algoritam u dijagramu toka ili u pseudokodu. Učenici razvijaju vlastiti program i testiraju ga na micro:bitu.

Vodič za nastavnika

Otvorite

Aktivnost

U uređivaču JavaScript Blocks odaberi osnovnu naredbu iz izbornika naredbi i pronađi blok “show string” te ga povuci na radnu površinu.


Postavi blok 'show string' unutar petlje 'forever'. Ako se petlja 'forever' ne pojavi na radnoj površini kada se učita, može se pronaći unutar osnovne naredbe unutar blokova. String 'show' će prikazati tekst koji korisnik unese unutar okvira varijable.


Uredi string klikom na riječ “Hello!” te tu utipkaj “Ask me a Question”.


Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

  • Dodavanje tipki da i ne
  • Dodavanje inputa 'shake'
  • Dodaj sustav bodovanja

Nauči više

Pogledaj lekciju Pogodi broj za početak korištenja inputa (ulaza).

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.