מד אהבה

למדו כיצד להשתמש בסיכות הקלט של המכשיר בפעילות זו!

 • Get started
 • MakeCode
 • Pins
 • Inputs
Print lesson
 • גיל 8+
 • 30 דק'
 • MakeCode Editor

הקדמה

פרויקט זה משתמש בסיכות הקלט שעל לוח המיקרו:ביט כדי לשלוט בפלט של תצוגת נוריות ה-LED

מדריך למורה

פתח פתח teacher resources

פעילות

4 שלבים

שלב ראשון

בואו נבנה מכשיר מד אהבה. בכניסו לבנת on pin pressed כדי להריץ את הקוד כאשר לוחצים על סיכת הקלט P0


input.onPinPressed(TouchPin.P0, function () {
 
})
     

Step Two

Using show number and pick random blocks, show a random number from 0 to 100 when pin P0 is pressed.


input.onPinPressed(TouchPin.P0, function () {
  basic.showNumber(Math.randomRange(0, 100))
})
     

Step Three

Show "LOVE METER" on the screen when the micro:bit starts.


basic.showString("LOVE METER")
     

Step Four

Click Download to transfer your code in your micro:bit. Hold the GND pin with other hand and press pin P0 with the other hand to trigger this code.

Challenge

Try to add the following functionality:

 • Allow the students access to real world components to build up their own circuits using the input pins; a number of examples can be found here.

Learn More

The 'Smiley Buttons' activity uses the radio frequency block to send and receive data between two micro:bits.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.