מד אהבה

למדו כיצד להשתמש בסיכות הקלט של המכשיר בפעילות זו!

  • Get started
  • JavaScript Blocks
  • Pins
  • Inputs
Print lesson
  • גיל 8+
  • 30 דק'
  • JavaScript Blocks

הקדמה

פרויקט זה משתמש בסיכות הקלט שעל לוח המיקרו:ביט כדי לשלוט בפלט של תצוגת נוריות ה-LED

מדריך למורה

פתח

פעילות

4 שלבים

שלב ראשון

בואו נבנה מכשיר מד אהבה. בכניסו לבנת on pin pressed כדי להריץ את הקוד כאשר לוחצים על סיכת הקלט P0


Step Two

Using show number and pick random blocks, show a random number from 0 to 100 when pin P0 is pressed.


Step Three

Show "LOVE METER" on the screen when the micro:bit starts.


Step Four

Click Download to transfer your code in your micro:bit. Hold the GND pin with other hand and press pin P0 with the other hand to trigger this code.

Challenge

Try to add the following functionality:

  • Allow the students access to real world components to build up their own circuits using the input pins; a number of examples can be found here.

Learn More

The 'Smiley Buttons' activity uses the radio frequency block to send and receive data between two micro:bits.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.