BBC micro:bit Pins

The BBC micro:bit has 25 external connections on the edge connector of the board

BBC micro:bit Piirikaavio ja kytkentäpisteiden tehtävät

 

BBC micro:bitissä on 25 ulkoista kytkentänapaa eli pinniä levyn reunalla. Voit liittää levyn reunaliittimeen ja saat tällöin micro:bitin kaikki pinnit käyttöön (harmaa alue kuvassa levyn oikeassa reunassa). Levyllä on viisi isoa pinniä, joissa on myös isot reiät. Ne on merkitty 0, 1, 2, 3 V, GND. Samalla reunalla on myös 20 pientä pinniä, joita voit käyttää reunaliittimen kautta.

Isot pinnit

Voit käyttää hauenleukoja tai 4 mm banaaniliittimiä kytkeäksesi johtoja isoihin pinneihin.

Kolme ensimmäistä on merkitty 0, 1 ja 2. Voit käyttää näitä pinnejä moniin asioihin - pinnejä kutsutaan nimellä 'general purpose input and output' eli GPIO (yleiskäyttöinen input-output portti). Pinnit saa myös mittaamaan jännitettä niin, että mitattu jännite muutetaan täsmälliseksi digitaaliseksi luvuksi. Tähän käytetään analogi-digitaali muunninta (analogue-to-digital converter ADC). Siis:

 • 0: GPIO (general purpose digital input and output) with analogue to digital converter (ADC).
 • 1: GPIO (yleiskäyttöinen input-output) ja AD-muunnin
 • 2: GPIO (yleiskäyttöinen input-output) ja AD-muunnin

Kaksi muuta isoa pinniä (3V ja GND) ovat erilaisia!

HUOM.:

Varoitus! 3V ja GND pinnit liittyvät sähkönsyöttöön, ja niitä ei saa KOSKAAN kytkeä oikosulkuun (eli pinnejä suoraan toisiinsa)!

power input: Jos BBC micro:bittiin on kytketty sähkövirta USB-kaapelilla tai paristoilla, voit käyttää 3V pinniä sähkönsyöttöön power output ulkoiselle laitteelle.

 • 3V: 3 volt power output tai power input. (1) power output: Jos BBC micro:bit saa käyttösähkön joko USB-kaapelin tai paristojen kautta, niin ulkoiset laitteet voi kytkeä 3 V pinniin ja ne saavat ko. pinnistä sähkövirran toimiakseen (power output); (2) power input: Jos BBC micro:bit ei saa käyttösähköä USB-kaapelin tai paristojen kautta, voit kytkeä sähkölähteen 3 V pinniin (power input)
 • GND: GND = GROUND = MAA. Liitä laitteen tms. toinen johto GND-pinniin sulkeaksesi virtapiirin (kun käytät 3 V pinniä virransyöttöön jollekin laitteelle)

Voit ohjelmoida BBC micro:bittiin kosketusnäppäimet niin, että pidät kiinni GND-pinnistä toisella kädellä ja toisella kosketat pinniä 0 (tai 1 tai 2). Micro:bit havaitsee kosketuksen, Tällöin oma kehosi sulkee virtapiirin ja micro:bit reagoi ohjelman mukaisesti kosketukseen. Saat näin kolme "painonappia" kokeiluja varten.

Pienet pinnit

There are 20 small pins numbered sequentially from 3-22 (these pins are not labelled on the BBC micro:bit, however, they are labelled in the picture above).

Toisin kuin isot pinnit, jotka on tarkoitettu pelkästään ulkoisiin kytkentöihin, jotkin pienistä pinneistä jakavat myös muita micro:bit-levyn toimintoja. Esimerkiksi pinni 3 on yhdistetty myös joihinkin ledinäytön ledeihin. Jos käytät näyttöä viestien näyttämiseen, et voi välttämättä käyttää tätä pinniä muihin tehtäviin.

 • pinni 3: GPIO jaettu ledinäytön rivin 1 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 4: GPIO jaettu ledinäytön rivin 2 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 5: GPIO jaettu painonappi A:n kanssa. Voit joko painaa nappulaa "A" tai havaita napin painalluksen ulkoisesti. Tässä pinnissä on ylösvetovastus, ja tämän takia pinnissä on 3 V jännite oletuksena. To replace button A on the BBC micro:bit with an external button, connect one end of the external button to pin 5 and the other end to GND. When the button is pressed, the voltage on pin 5 is pulled down to 0, which generates a button click event.
 • pinni 6: GPIO jaettu ledinäytön rivin 9 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 7: GPIO jaettu ledinäytön rivin 8 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 8: Pelkästään GPIO, digitaalisten signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
 • pinni 9: GPIO jaettu ledinäytön rivin 7 ledien kanssa; voidaan käyttää digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 10: GPIO jaettu ledinäytön rivin 3 ledien kanssa; voidaan käyttää analogisena input-napana (ADC) tai digitaalisena input/output-napana, kun ledinäyttö on kytketty pois päältä.
 • pinni 11: GPIO jaettu painonappi B:n kanssa. Voit joko painaa nappulaa "B" tai havaita napin painalluksen ulkoisesti.
 • pinni 8: Pelkästään GPIO, digitaalisten signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
 • pinni 13: GPIO jota käytetään yleensä kellopulssien (SCK Serial Clock) lähettämiseen 3-wire SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 14: GPIO jota käytetään Master In Slave Out (MISO) signaaliin SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 15: GPIO jota käytetään Master Out Slave In (MOSI) signaaliin SPI-väylässä (SPI Serial Peripheral Interface).
 • pinni 16: GPIO (yleensä käytetty SPI ‘Chip Select’ toimintoon).
 • pinnit 17 ja 18: nämä pinnit on kytketty 3 V jännitteeseen, kuten "3 V" iso pinni.
 • pinnit 19 ja 20: kello (SCL) ja datalinja (SDA) I2C väylän tiedonsiirtoa varten. I2C väylän avulla useita laitteita voidaan kytkeä samaan linjaan, CPU voi lähettää/vastaanottaa tietoa väylän avulla. Esimerkiksi kiihtyvyysanturi ja kompassi on liitetty I2C:hen.
 • pinnit 21 ja 22: pinnit on yhdistetty GND-pinniin, eikä niillä ole muita toimintoja

Pienten pinnien kytkeminen

It is recommended that an edge connector be acquired to connect to the small pins, for example the Edge Connector from Kitronik.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.