LED näyttö

"BBC micro:bit LED näyttö koostuu 25 punaisesta LEDistä jotka on järjestetty 5X5 muotoon (5 LEDiä vaaka- ja pystysuunnassa).

BBC micro:bit kaikki 25 LEDiä palavat

 

Mikä LED?

Käytä x , y koordinaatteja osoittamaan näytön tiettyä LEDiä; x on vaakasuora rivi ja y on pystysuora sarake (0, 1, 2, 3, 4). Määritä ledin koordinaatit x, y asettamalla micro:bit vaakasuoraan, niin kuin luottokortti (katso kuvaa yläpupolella).

LED-näytön x, y koordinatit ovat 5x5 ruudukossa seuraavat:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

Ledinäytön keskimmäisenä olevan ledin koordinaatit ovat 2, 2. Kohdasta 0, 0 laskettuna kaksi saraketta sivulle ja kaksi riviä alaspäin.

Rivi, sarake - 1

Koska rivin ja sarakkeen numerot alkavat nollasta, x ja y -koordinaattien päätteleminen onnistuu helposti vähentämällä 1 rivin tai sarakkeen numerosta (kun niiden laskeminen aloitetaan ykkösestä). Toisin sanoen, LEDin, joka on neljännellä sarakkeella ja viidennellä rivillä, koordinaatit ovat 3, 4. Vähennä siis kummastakin luvusta yksi.

LEDien ohjelmointi

MakeCode Editor

LEDin kytkeminen päälle/pois päältä

Käyttö plot ja unplot LEDin kytkemiseksi päälle/pois päältä.

Onko LED päällä vai pois päältä?

Käytä point komentoa tutkiaksesi LEDin tilaa.

Näytä kuvia, merkkijonoja tai numeroita

Instead of turning individual LEDs on or off, as above, you can display an image directly to the screen or show text/numbers on screen using the show number/show string function.

Python

Katso ohjeiden osiosta kuvia lisätietoa LEDien ohjelmoimisesta Pythonilla mikro:bitille.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.