ஆக்கபூர்வமாகுங்கள்

தொடர்புகொள்ளுங்கள்

கோடிங்கைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

micro:bit is a tiny programmable computer, designed to make learning and teaching easy and fun!

நான் ஒரு ஆசிரியர்

நான் பள்ளியில் மைக்ரோ பிட் பயன்படுத்துவது எப்படி?

மேலும் அறிக

I've got my micro:bit

What do I need to get started?

தொடங்குக

எளிதாக

மிகவும் எளிதாக தொடங்கக்கூடியது ஆனால் முடிவற்ற சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டது, ஆரம்ப பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை!

வாழ்க்கையை மாற்றும்

மாணவர்களை மேம்படுத்துதல் - 90% மாணவர்கள் கூறினர் இது எவராலும் code செய்ய முடியும் என காட்ட உதவியது!

இயலக்கூடிய

Costs less than most toys, and an entire class set for under the price of a laptop.